Så stoppar vi utförsäljningar

SKOLAN. En lapp i trappan. En notis i lokaltidningen. Ett rykte sprids. Politikerna vill sälja hela eller delar av det kommunala bostadsbolaget. Med andra ord: de vill sälja människors hem. För oss förtroendevalda är nu goda råd dyra. Och det är bråttom. Hur ska vi agera för att stoppa planerna? Här har vi sammanställt handfasta tips från förtroendevalda från olika delar av landet som helt eller delvis har lyckats.

Skicka mejl till medlemmarna

Bara om vi kan visa att vi har hyresgästerna bakom ryggen kan vi lyckas påverka politiker. Kalla till möten, skicka ut förtroendevalda att knacka dörr, informera och kommunicera. Ett effektivt sätt kan vara att skicka mejl till alla medlemmar. I ett fall läste 70 procent av medlemmarna meddelandet.

Låt förtvivlade hyresgäster framträda

Visst ska vi som är aktiva söka upp politiker och presentera våra bästa argument. Men finns det hyresgäster som är rädda och förtvivlade när deras hem ska säljas, och det gör det nästan alltid, låt dem träffa politikerna, försök få dem att framträda i media. Det kan vara lätt att avfärda sakargument, men inte en förtvivlad människa.

Sätt upp lappar i fönstren

Visst ska vi ta till hela arsenalen att påverka som till exempel att skriva insändare, skriva brev till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, demonstrera – gärna tillsammans med någon annan organisation, sätta färdigfrankerade vykort i händerna på intresserade, göra det lätt att nå politiker via nätet, ordna torgmöten, fackeltåg, namnlistor och så vidare. Men ett effektivt och annorlunda sätt var när många människor i ett område som skulle säljas satte upp lappar på fönstren i sina lägenheter där det stod med stora bokstäver i rött: "SÄLJ INTE MITT HEM!"

Stå inte ensam – ta hjälp av andra

Det är väl självklart att ta hjälp av anställda på Hyresgästföreningen. Men glöm inte andra föreningar och lokala föreningar. Eller organisationer utanför Hyresgästföreningen. Vilka har lyckats? Ta hjälp av dem, "knyck" deras bästa idéer!

Låt de duktigaste framträda i media

En viktig del i vår påverkan sker i press, radio, tv och i sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. Gör en enkel plan för hur ni ska arbeta gentemot media: vem uttalar sig, vilket är vårt huvudbudskap? Har ni kanske inte alla fakta klara för er? Läs på, ta hjälp – men snabbt.

Var lite kaxig

Visst har vi som förtroendevalda en ledarroll. Lite kaxighet skadar inte: "Det här kammar vi hem!" Glöm inte heller bort att berätta när ni lyckats stoppa utförsäljningar. Det visar att Hyresgästföreningen når resultat och ger dessutom råg i ryggen åt andra förtroendevalda i samma situation.

Agera snabbt – och "utnyttja" de boende

Det går inte att avvakta och vänta – agera snabbt. Kalla till möten, informera hyresgästerna och förklara att nu måste vi hjälpas åt – annars lyckas vi inte. Dela upp jobbet, bilda arbetsgrupper. Alla kan göra något. Ha extra öppet i lokalen. Och tänk igenom från början: hur håller vi alla informerade? Hur skapar vi en bra kommunikation? Ta hjälp av de anställda kommunikatörerna.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2018.

Illustration:Martin Heap

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.