Så blir vi en bredare folkrörelse

Framtidsprogrammet. Hyresgästföreningen ska bli en bredare folkrörelse, ta mer plats i debatten och påverka effektivare än i dag. Det har förbundsstämman 2016 bestämt. Öppna lokaler och mer samarbete i bostadsområdena är två viktiga medel. ”Vi behöver ha fler goda vänner, helt enkelt”, säger Marie Linder, förbundsordförande.

Det är smart att lära av andra och inte behöva göra alla misstag själv. Hyresgästföreningen Nacka-Värmdö utanför Stockholm lär oss nyttan med samarbete – annars får de inte tillräckligt gjort. Scoutrörelsen har fått ett uppsving och antalet medlemmar ökar snabbt – vilket är deras recept?

Rädda Barnen har en verksamhet som på många sätt liknar Hyresgästföreningens. En lokal förening inom Rädda Barnen sprider glädje bland barn till bostadslösa, en annan förening får barn och blommor att växa och på ett drömläger finner ungdomar en ny riktning i livet.

Ny färdväg in i framtiden

Men det händer mycket inom Hyresgästföreningen också. På förbundsstämman i juni bestämde föreningen en ny färdväg in i framtiden.
– Inte på ett halvt århundrade har Hyresgästföreningen haft en viktigare roll, står det i första meningen i Framtidsprogrammet. Utmaningarna är stora och krävande för att tillsammans lösa bostadskrisen – eller bostadskatastrofen – kan vi också läsa i programmet.

Här finns många olika förslag till lösningar men "örat mot marken", öppenhet mot omvärlden och samarbete är tre viktiga. Förbundsordförande Marie Linder ser inte samverkan som ett självändamål. Samarbete och diskussioner med andra organisationer gör att de för in andra perspektiv på frågor som Hyresgästföreningen driver.

– De lär oss att tänka i nya banor. Genom ett öppnare arbetssätt, tror Marie, kan andra aktörer ställa sig bakom och föra fram de förslag som vi ställer. På så sätt breddar vi vår verksamhet.

Utgångspunkten när Hyresgästföreningen startade var det lokala engagemanget. Människor gick ihop och kämpade för en gemensam idé. Engagemanget var stort och arbetet gjordes ideellt av medlemmarna. I dag är organisationen mer professionaliserad och antalet förtroendevalda har de senaste 20 åren minskat från 25 000 till 10 000. Därför är det en utmaning när nu stämman beslutat att antalet förtroendevalda ska öka.

Väl förankrade beslut

Besluten på stämman och uppslutningen kring Framtidsprogrammet bör vara väl förankrade inom Hyresgästföreningen efter ett omfattandesamråd under ett och ett halvt år.

– Vi nådde många, talade med många och involverade många, sägerAnna Lönn Lundbäck,regionchef i Göteborg, som ledde och samordnadearbetet kring att tafram programmet.

Nu ska besluten omsättas i handling och ansvaret i regionerna ligger på ordföranden och regionchefen. Stora förändringar väntar.

– En del blir kanske besvikna men det kommer att ta flera år innan allt är klart, säger Anna Åberg, chef för utvecklingsenheten på Hyresgästföreningen, riksförbundet, och samordnare för att genomföra besluten i Framtidsprogrammet.

– Men det är klart att vi lyckas!

Reportaget är publicerat i Hyresgästen nr 5 2016. 

Ahmed Noor engagerade sig som 16-åring i Rädda Barnen genom deras läger. Foto: Petrus Iggström

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.