Ökad status för valberedningarna i region Mitt

Valberedning. I region Mitt har man under de senaste åren arbetat med att öka statusen för valberedningarnas arbete. Satsningen startade i och med de första nationella valberedningskonferenserna som hölls 2013 och 2015. Bland annat utsågs en kontaktperson per län, man bjöd in till länsvisa valberedningsträffar och tog fram en egen utbildning som erbjuds alla valberedare.

År 2016 var regionens valberedare ute på årsmöten i föreningarna för att marknadsföra uppdraget och få fler intresserade.

– Detta har gjort att regionen numera har dubbelt så många valberedare som för några år sedan, berättar Pernilla Forsberg som också ansvarar för de årliga utbildningarna av nya valberedare i region Mitt tillsammans med regionens valberedning.

En som märkt av förändringarna är Peter Nordin från Malung. Han är sedan sex år tillbaka sammankallande i region Mitts valberedning.

– När jag började så var det egentligen enbart inför själva årsmötet som valberedningen samlades och tog fram ett förslag på styrelseledamöter. När en ny valberedning skulle väljas byggde det på att någon på årsmötet ropade förslag på namn till valberedningen. Men nu jobbar vi på ett helt annat sätt, säger Peter.

Saxad mandatperiod i valberedningen för bättre kontinuitet

För att få bättre kontinuitet har man sedan ett par år tillbaka infört ordningen att inte hela valberedningen väljs årligen. Av de fem som ingår är Peter Nordin och ytterligare en ledamot valda till 2018, medan de tre övriga är valda fram till årsmötet 2017. För att ytterligare stärka valet av valberedning utser regionens höstfullmäktige, eller inspirationsdagar som de numera kallas, en valberedningskommitté. Där ingår representanter från åtta föreningar, enligt ett årsvis rullande schema, bland de 32 föreningarna som ingår i region Mitt. Valberedningskommittén träffas i början av året och har sedan att ta fram förslag på namn till den valberedning som ska väljas av årsmötet.

När det sedan gäller den nya valberedning som väljs på årsmötet så tillämpas rutinerna som finns i den nationella valberedningsstrategin.

– Vi använder oss av det årshjul för valberedningar som beskrivs i valberedningsstrategin. Det innebär att vi träffas direkt efter årsmötet i april och gör upp en plan för det kommande året. Där gör vi en uppdelning mellan oss i valberedningen där vi både ska besöka styrelsemöten, utbildningar och andra aktiviteter under året för att få en ordentlig uppfattning om hur styrelsens arbete fungerar. På så sätt blir själva valberedningsarbetet betydligt synligare, konstaterar Peter.

Nominera sig själv

De skickar även mejl inför årsmötet till medlemmarna om att komma in med förslag på namn till styrelsen, men även namn till valberedningen. Där berättar de också att det faktiskt går bra att nominera sig själv till olika uppdrag i Hyresgästföreningen. 

– Som det blivit nu så är jag väldigt nöjd med de förändringar som gjorts och att vi nu på riktigt kan kalla oss en väl fungerade valberedning, säger Peter.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2017.

Regionsstyrelsens valberedning i region Mitt samlad till träff på Hyresgästföreningens kontor i Örebro. Fr v Robert Brandt, Degerfors; Magnus Dömstedt, Säffle; Ewa Haag, Örebro; Peter Nordin, Malung – tillika valberedningens sammankallande. Saknas på bilden gör Tommy Holm, Eskilstuna. Foto: Andrea Nilsson

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.