Nattvandringen en del i kvarterslivet

TRYGGHET. I Tallnäs i Timrå är nattvandringen ett utmärkt redskap för att skapa lugn och trivsel i området. Här är det främst de som är aktiva i den lokala hyresgästföreningen som nattvandrar.

– Vanligtvis är vi cirka åtta stycken som deltar men under perioder då det är stökigt i områdena på nätterna ökar intresset och då blir vi fler, säger Margareth Rundqvist på lokala Hyresgästföreningen i Tallnäs.

För att det ska vara enkelt att nå varandra har nattvandrarna skapat en egen sms-grupp. Det gör att vem som helst kan skicka ut ett sms om det är oroligt i området och höra om det är någon som har lust att vara med och gå en runda. Innan gruppen beger sig ut samlas de och har en genomgång. De ringer också polisens sambandscentral för att meddela att de är ute.

– Vi har en mobil med ett nummer om någon vill nå oss när vi är ute som Timråbostäder sponsrar, säger Margareth Rundqvist. Eftersom vi har funnits länge vet de flesta vilka vi är, andra känner ingen oss på våra gula västar.

Margareths tips till de som vill starta en nattvandringsgrupp

1. Ta reda på om det finns intresse, exempelvis genom att ta upp frågan på ett bostadsmöte. Ta då även in intresseanmälningar.

2. Skapa en sms-grupp så kan vem som helst skicka ut ett sms och höra om det är någon som har lust att vara med och gå en runda.

3. Ha inte för stora förväntningar och arbeta småskaligt.

4. Ordna en utbildning för dem som vill delta.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 5 2017.

Margareth Rundqvist är aktiv i lokala hyresgästföreningen i Tallnäs och en av dem som håller i gång nattvandringen. Foto: Åsa Eriksson.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.