Lurade hyresgäster att säga upp förhandlingsordning

Förhandling. En hyresvärd i Umeå hyr ut ettor med kokvrå men tar samma hyra som för ettor med riktigt kök. Fusket uppdagas och hyresvärden tvingas sänka hyrorna. Han säger då upp förhandlingsordningen.

Hyresgästföreningen gör en enkätundersökning bland hyresgästerna i fastigheten. Den visar att tillräckligt många av hyresgästerna vill ha kvar förhandlingsordningen för att den ska förlängas. Men hyresvärden accepterar inte resultatet. Han går i stället runt i fastigheten och ber hyresgäster skriva på ett papper där det står att de inte vill ha förhandlingsordning, vilket flera gör i tron att det är en formalitet. Hyresvärden tvingar också nya hyresgäster att skriva på att de avstår från förhandlingsordningen när de undertecknar hyresavtalet. Hyresgästföreningen gör en ny enkät. Den visar att de flesta vill ha förhandlingsordning, även de som enligt hyresvärden ville ta bort den.

Ärendet tas upp i hyresnämnden som anser att förhandlingsordningen ska förlängas. Nämnden bedömer att Hyresgästföreningens enkät är tydlig, den mest trovärdiga och även mest aktuell. Hyresvärden överklagar beslutet men hovrätten avslår överklagan.

Kommentar  Kerstin Granberg Lundgren, ordf förhandlingsdelegationen 
Hyresgästföreningen Södra Västerbotten:

– Tyvärr börjar sådant här bli allt vanligare här. Vi som är 
förtroendevalda försöker alltid att agera direkt när vi träffar på eller får höra om hyresgäster som blir behandlade på det här sättet. Vi uppmanar dem att ta det lugnt, inte skriva på något eller ber dem höra av sig till oss. Finns det tecken på att hyresvärden tänker säga upp förhandlingsordningen gäller det att snabbt informera våra jurister och förhandlare oavsett om den som har hört av sig är medlem eller ej. Det är något som drabbar alla hyresgäster i fastigheten. Ett annat sätt vi använder som också gör det svårare för privata oseriösa fastighetsägare att kunna lura sina hyresgäster är att anordna informationsmöten för medlemmar som bor hos privata fastighetsägare. Det är också väldigt uppskattat.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 2 2017.

”Informationsmöten i fastigheter där det saknas lokala hyresgästföreningar är ett bra sätt att hindra oseriösa fastighetsägares möjligheter att lura hyresgäster att avstå från förhandlingsordningen”, säger Kerstin Granberg Lundgren, Hyresgästföreningen Södra Västerbotten. Till vänster Ola Thunstedt, till höger Christer Svensson. Foto: EdelPhoto AB.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.