Lokaler gav flygande start i Stockholm

GRANNSKAP 2018 var ett framgångsrikt år för lokala hyresgästföreningen Flygfältet i Skarpnäck i södra Stockholm.

Föreningen har byggt upp en bred verksamhet med bingo, dans, yoga, gympa, parsamtal, kvinnogrupp, hobbystuga, bagarstuga för barn, textilverkstad och en animationsverkstad.

– Vi försöker hitta aktiviteter för olika åldrar och intressen, säger Johan Kellerth Lindvall som är ordförande i den lokala hyresgästföreningen Flygfältet.

Han berättar att 2018 var ett intensivt år för att återstarta föreningen, som hade legat i träda en tid. En stor tillgång är de nio hyresgästlokaler som värden Stockholmshem tillhandahåller och som ingår i boinflytandeavtalet. 

Det första den nya styrelsen gjorde var att ordna en fixardag för att röja, städa och inventera lokalerna. Rutiner togs fram för utlåning, och utrustning kompletterades. Lokalerna lånas ut för till exempel fester mot en depositionsavgift och används flitigt till de olika aktiviteterna som LH Flygfältet erbjuder. Ett par av lokalerna är lite
större. I en av dessa hålls kurserna i dans, som lockar.

– När vi startade kursen att lära sig dansa kom det ett fyrtiotal hyresgäster som ville vara med berättar Eustathios Tatsonas som har lett flera danskurser inom Hyresgästföreningen.

Johan Kellerth Lindvall menar att det gäller att ta vara på möjligheterna:

– Vi vill att det ska hända saker lokalt här i området. Folk ska inte behöva åka in till stan för att hitta aktiviteter.

I dag är det styrelsen som står för det mesta av jobbet men ambitionen är att bredda verksamheten med fler aktiva och genom samarbeten som exempelvis animations-verkstaden för film. Det gäller också att nå ut med information om aktiviteterna.

LH delar ut ett programblad vår och höst. Man satsar också på sociala medier och hemsida för att nå ut ännu bättre.

Fem tips för ett bättre grannskap

  • Ni vill komma igång eller bli fler aktiva. Sök upp och välkomna nya grannar. Se till att ta vara på stödet från Hyresgästföreningens verksamhetsutvecklare som ges till lokala föreningar.
  • Bjud in och öppna hyresgästlokalerna för olika verksamheter. Tänk på att hitta aktiviteter för olika åldrar. Se till att informationen når ut så brett som möjligt i olika kanaler.
  • Undvik att vara alltför negativa i kontakterna med bostadsbolaget. Försök istället vara mera positiva och konstruktiva och lägg fram olika förbättringsförslag.
  • Se till att anordna trygghetsvandringar med bostadsbolaget och lägg förslag om till exempel förbättringar av belysning och rensning av buskage.
  • Gör gården till en grön och trevlig mötesplats med odlingar och utemöbler där grannarna kan mötas under lättsamma former under den ljusa tiden på året.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 2 2019.

Eustathios Tatsonas, till höger, leder danskursen i modern dans som är gratis för hyresgäster i området. Här dansar han med Zofia Debkska som tycker kursen är ett bra sätt att utveckla sin dansförmåga. Foto: Peter Forsman.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.