Integration med hjälp av samarbete

Hur ska nyanlända flyktingar och andra invandrare få en bra tillvaro i Sverige? Hur ska de på bästa sätt integreras i våra bostadsområden? Ett bra exempel finns hos en lokal hyresgästförening i Örnsköldsvik. ”Vi samarbetar med alla vi kan”, säger ordföranden Monica Sundin, och når bra resultat. Dessutom tycker hon att jobbet är roligt: ”Ja, verkligen, och jag får många nya vänner också!”

Monica Sundin sticker inte under stol med att det finns problem i Örnsköldsviks största bostadsområde Sörliden-Valla med 1 000 lägenheter och ungefär 2 000 hyresgäster. Men hon vägrar gå med på att området ska reduceras till att definieras utifrån sina problem.

– Här finns väldigt mycket som är bra också, säger Monica Sundin.

Hon pekar på alla resurser som finns i området, först och främst alla fina människor som bor här, all samlad kunskap och erfarenhet där infödda svenskar och nya lär mycket av varandra. De flesta verkar trivas och stämningen är bra. Monica märker ingen hätsk stämning i Örnsköldsvik mot de nya svenskarna, sällan kritiska kommentarer men kanske en rädsla och ibland en viss okunnighet från infödda svenskar som inte alltid deltar i de olika aktiviteterna.

Samarbete klarar utmaningar

Det finns klyftor mellan olika grupper, språkproblem, barn bland de nya som är sysslolösa och föräldrar som ännu saknar jobb. Utmaningar saknas således inte men sedan sex år tillbaka jobbar den lokala Hyresgästföreningen Sörliden-Valla med dem. Nyckeln till framgång är inte att göra allt själv utan samarbeta med andra.

– Annars hade vi inte klarat detta.

Föreningengen är som spindeln i nätet och i dag konsulterar ofta Örnsköldsviks kommun och andra aktörer Monica Sundin och hennes
kollegor innan de gör något. Mycket av jobbet görs av en samverkansförening för Sörliden-Valla, där den lokala föreningen, Sörlidenskolan, Örnsköldsviks kommun och Övikshem samarbetar. Föreningen får ett årligt anslag att göra verksamhet för. En sådan pågår också hela året och inte minst på sommaren då det finns ett omfattande program med midsommarfirande, utflykter, badresor, parklek, fiskafängen och grillkvällar.

Det är femte gången som samverkansföreningen har ett sommarprogram. På så sätt får sysslolösa barn och ungdomar en roligare sommar än de annars skulle ha haft.

- Gensvaret från de boende är stort, berättar Monica. På utfärderna lär människorna känna varandra. Väl hemma igen blir det fler som hälsar på varandra och spontana möten uppstår. En effekt av satsningen är ett lugnare område och mindre skadegörelse.

– Det är naturligt att det blir så, säger Monica, som tycker att spontana möten när människor från olika länder träffas är integration i praktiken.

Ett avgörande lyft i arbetet på Sörliden-Valla var när samverkansföreningen fick anställa en person.

– Då började det hända saker, säger Monica som menar att allt arbete inte kan utföras av ideella krafter på kvällar och helger.

Vallatrappan skapar sysselsättning

Efter sommaren skulle ett nytt projekt satts i gång i området. Men av olika orsaker måste det i stället starta etappvis under hösten och vintern. Det har namnet Jallatrappan efter ett mönster från Malmö. Men här döptes projektet om till Vallatrappan efter den senare delen i namnet Sörliden-Valla … Genom Vallatrappan ska människor som ännu inte lärt sig svenska få jobb i ett socialt kooperativ och samtidigt språkutbildning och annan utbildning. Efter projekttiden ska personerna vara klara att söka jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Även här är den lokala hyresgästföreningen involverad.

Fem tips för bra integration

  • Bilda en grupp med människor du trivs med, börja aldrig ensam.
  • Räkna med att uppgiften tar tid; var därför långsiktig och uthållig. Vi på Sörliden-Valla lärde mycket av alla misstag de första två åren.
  • Sätt realistiska mål, försök inte att göra för stort eller för mycket. Man behöver inte nå alla på en gång. Lyckas ni, sprider det sig snart.
  • Sök upp människor, glöm det där med brev. Många nya svenskar har dålig erfarenhet av myndigheter – förklara noggrant vad Hyresgästföreningen är.
  • Det är viktigt att sätta gränser för vad man orkar, bevara integriteten. Detta är en förutsättning för att orka i längden.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 4 2017.

Monica Sundin trivs med sitt uppdrag i ett bostadsområde i Örnsköldsvik: ”Ja, i högsta grad. Dessutom har jag fått många nya vänner här också". Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Mer att läsa

”Välkommen till Sverige” heter en bok som Hyresgästföreningen, LO och ABF skrivit. Boken är tänkt som en första vägledning till det svenska samhället. Den kan ges till nyanlända i våra bostadsområden. Boken finns att beställa i ABF:s webbshop, abf.se, klicka på webbshop och skriv ”abf10179” i sökrutan. Begär en kampanjkod från närmaste kontor så kostar boken 29 kr i stället för 39 kr.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.