I Göteborg stampar man på mjölkpaketen

HÅLLBARHET. GÖTEBORG SKA BLI EN GRÖN STAD – fossiloberoende – år 2030. Men aktiva i stadsdelen Majorna i Göteborg sticker ut hakan: Det klarar vi fem år tidigare, 2025!

Vägen dit går inte via högstämda tal på konferenser eller tjocka dokument med tjusiga formuleringar. Nej, miljösatsningen Ekologisk stadsdel Majorna 2.0 utgår från så kallade vanliga människor. Miljöarbetet börjar i bostaden, tar nästa steg ut på gården och omfattar till slut hela stadsdelen.

Hyresgästen Carina Falk har tagit fasta på det konkreta. Hon har insett värdet av att förpackningar ska ta så lite plats som möjligt:

– Ja, jag har börjat stampa på mjölkpaketen!

Carina är också sekreterare i lokala hyresgästföreningen Svärdsliljan i Kungsladugård, en del av Majorna, där hon bor med sin familj. Hon är en av många förtroendevalda som är engagerade i miljöarbetet. Här ingår, förutom Hyresgästföreningen i västra Sverige, de kommunala bostadsföretagen Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon. 

- Och det finns flera skäl till att Familjebostäder jobbar med miljön här, säger miljövärden Erik Wallmon.

I bolagets uppdrag ingår att främja hyresgästernas engagemang.

– Vi är inte nöjda bara för att vi får in hyran.

Familjebostäder har nio miljövärdar i Majorna, sex i Kungsladugård. My Welther på Hyresgästföreningen i västra Sverige är sedan 2016 projektledare för Majorna 2.0 (som började redan 2008 med Majorna 1.0). Hon tycker jobbet är spännande och ser miljösatsningen
som helt nödvändig:

– Ja, vi måste helt enkelt ändra vårt konsumtionsbeteende i såväl stort som smått. 

Arbetet utgår från att engagera den enskilda invånaren i Majorna i sin vardag. På en öppen plats i stadsdelen odlas grönsaker, det startas små verkstäder där de boende själva kan laga sina cyklar, det ska bli möjligt att låna hushållsmaskiner och borrmaskiner i stället för att själv köpa och äga dem.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 4 2017.

Så där ja, nu tar den mindre plats i sopbehållaren! (Bilden är beskuren.) Foto: Hugo Welther.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.