I Bålsta är miljöarbetet en del av vardagen

HÅLLBARHET. Sedan många år arbetar förtroendevalda i Bålsta utanför Uppsala systematiskt med miljöfrågor. Projektens tid är förbi, miljön står ständigt på dagordningen.

– I dag är detta självklart för oss, säger Bengt-Åke Alm, som är ordförande för Hyresgästföreningen i Håbo.

Bålsta är centralort i Håbo kommun med drygt 20 000 invånare. Håbohus är det kommunägda bostadsföretaget som Hyresgästföreningen har ett bra samarbete med. Varje vår genomför Hyresgästföreningen och Håbohus utemiljövandringar i samtliga bostadsområden i Bålsta, där företagets bostäder ligger. Vandringarna ger hyresgästerna stort inflytande över sitt boende.

– Ja, vi får igenom de flesta av våra förslag, fortsätter Bengt-Åke.

I centrum för vandringarna står dels hur utemiljön kan bli bättre och tryggare, dels hur sophanteringen kan förbättras. På hösten samma år redovisar Hyresgästföreningen för hyresgästerna alla de förändringar som gjorts till följd av det som kom fram på vandringen. Förutom vandringar jobbar Hyresgästföreningen systematiskt med sophantering och informerar regelbundet om vad som gäller och varför det är viktigt att sortera rätt.

– Och allt jobbet har gett resultat – sorteringen blir bara bättre och bättre.

Föreningen administrerar också utlåning av en släpkärra som hyresgästerna får låna gratis för att köra grovsopor till återvinningsstationen. Fyndboden, dit hyresgästerna kan lämna sina överblivna prylar utom möbler, är väldigt populär. Här får de gamla sakerna snabbt nya ägare.

Bengt-Åke har jobbat med miljöfrågor sedan han blev aktiv inom Hyresgästföreningen för 16–17 år sedan. Han drivs av att se resultat och snyggare bostadsområden.

– Dessutom har vi så himla kul i miljögruppen!

BÄTTRE SOPSORTERINGAR KAN BYTAS MOT TVÅ NYA LEKPLATSER

I en broschyr som Hyresgästföreningen och Håbohus tagit fram gemensamt finns följande exempel:

Om alla hyresgäster i bostadsområdet Mansängen sorterade sina förpackningar och sitt grovavfall på ett optimalt sätt skulle det betyda en årlig besparing på ungefär 220 000 kr. De pengarna räcker till två nya lekplatser…

Broschyren finns att läsa på www.hyresgastforeningenhabo.n.nu/

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 4 2017.

Hyresgästföreningen och Håbohus genomför utemiljövandringar i samtliga bostadsområden i Bålsta. Foto: Sofia Bergström.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.