Hyresgästföreningen kan lekplatser

BOINFLYTANDE. Många barn är hemma i bostadsområdena hela sommaren. För dem är lekplatsen en oas. Runt om i Sommarsverige finns många roliga och kreativa lekplatser. I Piteå finns det till och med en som har en pool!

- En bra och kreativ lekplats ska göra det möjligt för barnen att utmana sig själva, säger Märit Jansson. 

Och hon borde veta. Märit är expert på lekplatser, lekdoktor, om man får skoja lite. Och det får man säkert med Märit Jansson som jobbar som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har doktorerat på just ämnet lekplatser.

- En bra lekplats fortsätter hon, bör innehålla tre olika saker:

1. Barnen ska få en chans att utmana sig själva. De vill kunna klättra högt och röra sig snabbt.
2. Barnen vill ha egna platser. De ska kunna krypa in under till exempel buskage och lekredskap eller skapa egna platser.
3. Barnen vill påverka sin lekmiljö. Naturelement, sand och vatten är bra exempel på vad barnen själva kan göra något av.

Allt ska alltså inte vara fixt och färdigt.

De tre punkterna är resultatet av intervjuer med barn i Märit Janssons forskning om vad de uppskattar att göra på en lekplats. 

Lekforskaren tycker att det blivit för mycket fokus på säkerhet vid lekplatserna och det har ofta lett till tråkiga och torftiga sådana. Men är det inte bra att satsa på hög säkerhet?

– Jo, till viss del, men å andra sidan tror jag att det kan vara farligt att bara ha överdrivet säkra miljöer där barn aldrig får utmana sig själva.

Märit Jansson är försiktigt optimistisk och hoppas på en trend med större lekplatser, kanske med natur, plaskdammar och byggavdelningar. Men föräldrar behöver inte ha dåligt samvete för att de tar med sina barn till en traditionell lekpark med rutschkana, gungor och klätterställning. En massproducerad lekplats är trots allt bättre än ingen lekplats alls.

Men om inte anlagda lekmiljöer erbjuder utmaningar, egna platser och möjlighet att påverka är naturen ett fantastiskt alternativ. Dra åt skogen, med andra ord.

Läs mer om vad som gäller för lekplatser

  • Vill du veta mer om vilka lagar och regler som gäller för lekplatser. Ladda ned ”Regler för lekplatser och lekredskap” på Boverket.se.
  • Det är Konsumentverket och kommunerna som har tillsynsansvaret för att regelverket följs. Konsumentverket för produktsäkerheten och kommunerna för underhållsansvaret.
  • Läs mer på Konsumentverket.se – sök på Lekplatser.
  • Vill ni orientera er i vad det finns för olika lösningar och godkända lekredskap att välja på kan ni till exempel gå in på lekredskapsleverantören: www.hags.se hemsida och kika. De har också utarbetat en checklista som kan användas vid en kontroll av lekplatser.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 3 2018.

Traditionella massproducerade lekplatser är bättre än inga alls. Men kom ihåg att du alltid kan dra åt skogen med ungarna. Foto: Johan Nilsson/TT

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.