Husbys goda krafter bygger band mellan vuxna och ungdomar!

TRYGGHET. Husby är ett område i Stockholm med trevliga kvartersgårdar och ett fint litet centrum som nu genomgår större renoveringar. För 10 år sedan började det bli problem med gängbildning och droger i området.

Föreningarna i Husby bestämde då att bilda ett nätverk och starta nattvandringar med stöd av frivilliga föräldrar. Det blev ett lyckat projekt. Numera deltar upp till 50 personer i nattvandringar på fredags och lördagskvällar och stora helger. Grupperna vandrar både i Husby och närliggande stadsdelar. De gör också turer ned i tunnelbanan för att se till att det är lugnt även där. Den lokala hyresgästföreningen LH Runstenen är en av de grupper som hjälpte till att grunda nattvandrarna och ingår i nätverket.

– När vi startar delar vi upp oss i mindre grupper. Vi vill vara en god kraft som skapar trygghet och bra band mellan vuxna, även polisen, och unga i området, säger Mossa Ansara, på LH Runstenen och kontaktperson för Husby Nattvandrarna. Det gäller även att bygga bra plattformar för våra ungdomar, och därför ordnar vi även läxhjälp och olika idrottsaktiviteter.

Nattvandringen är väl organiserad och därigenom en stabil verksamhet. Det finns ett schema som deltagarna följer och varje fredag innan nattvandringen startar hålls ett informationsmöte i på områdets medborgarkontor eller hos polisen.

– Under mötet får vi information från polisen och ibland även från räddningstjänsten om läget,

och råd och stöd, säger Sandra Mandell på LH Runstenen. Vi har även fått utbildning i krishantering och fått lära oss att känna igen droghandel.

Det finns många olika nationaliteter i området. Men tack vare att det är många olika föreningar med i nätverket är det också lättare att få fler att vara med och nattvandra. I varje grupp finns det alltid någon som talar bra svenska, såväl som ett par viktiga utländska språk, vilket är viktigt för de som känner sig osäkra.

 

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 5 2017.

Nattvandringsgänget från LH Runstenen, Elisabeth Widebäck, Mossa Ansara, Mosa Kekya och Sandra Mandell. Foto: Karin Rutström.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.