Håll engagemanget levande

ENGAGEMANG. De senaste årtiondena har antalet lokala hyresgästföreningar minskat drastiskt. Orsakerna är flera, men misströsta inte. Med hjälp av kreativitet och nya grepp kan man få det lokala engagemanget att blomstra. Dessutom finns nu ett unikt tillfälle att skapa nya LH, tipsar forskaren Jan-Erik Lind som länge följt Hyresgästföreningens utveckling.

Låt oss börja med uppfattningen att människors engagemang har svalnat. Om du frågar sociologen Jan-Erik Lind svarar han att den är ensidig. Vissa traditionella folkrörelser går tillbaka men deltagande och aktivitet i föreningslivet som helhet ligger på en oförändrad nivå och ungdomar utvecklar nya former för gemensamma aktiviteter.

– Jag har inte sett ett sådant spontant engagemang, försök att organisera sig och påverka sedan 60- och 70-talen. Det senaste årtiondet finns en sjudande aktivitet bland ungdomar – inte minst i städernas förortsområden. För Hyresgästföreningen är frågan närmast hur den här energin kan förstås och anslutas till organisationen. 

Men det är inte främst ungdomsverksamheter Jan-Erik Lind följt på nära håll. 32 bostadsområden med lokala hyresgästföreningar har kartlagts och intervjuats i hans forskning, vissa av dem sedan 70-talet. Tillsammans med andra forskare har även samtliga lokala hyresgästföreningar studerats med enkäter vid tre tillfällen sedan 1990-talet. 

Under de senaste tjugo åren har antalet LH minskat från cirka 3 700 till cirka 1 300, men bristande engagemang är inte en huvudförklaring. Framförallt handlar det i stället enligt Jan-Erik Lind om samhällsförändringar med ekonomiska kriser, Hyresgästföreningens
ändrade grundorganisation, bostadsbolag som avslutat lokala samarbeten och hyresrätter som ombildats till bostadsrätter.

Många omständigheter ligger således utanför de lokala föreningarnas
kontroll. Men det finns annat att ta fasta på för att främja engagemang hos medlemmar och hyresgäster. Enligt Jan-Erik Lind är det viktigt att vara medveten om vad som krävs för att människor ska vilja engagera sig över huvud taget. Dels ska det finnas ett problem eller intresse som man anser är angeläget, dels att det finns möjligheter att göra något åt detta
tillsammans.

– Det måste finnas en reell möjlighet att påverka – upplever man inte det kommer man heller inte att engagera sig, säger han och tillägger att det också är betydelsefullt att man upplever att den egna, individuella insatsen är viktig och att man är en del av gemenskapen.

Jan-Erik Lind ser de gemensamma evenemangen där alla bjuds in som extra viktiga för att locka nya medlemmar. 

– Det gäller också att vara medveten om att man måste slussa in nya människor kontinuerligt. Och då inte i första hand direkt till styrelsen utan via verksamheter och aktiviteter. Låt de nya slippa stora uppgifter i början och låt dem i stället växa in i organisationen, säger han.

Slutligen tipsar Jan-Erik Lind om ett ypperligt tillfälle att starta nya LH i samband med hyresgästsamråd om upprustningar av fastigheter från 60- och 70-talen.

– Det är en unik möjlighet som inte kommer tillbaka på årtionden. Hyresgäster är aldrig så engagerade som vid ombyggnader, säger Jan-Erik Lind.

TIPS OCH RÅD FÖR EN BLOMSTRANDE VERKSAMHET

Lokal hyresgästförening:

  • Ordna öppna evenemang som skapar kontakter och gemenskap.
  • Var medveten om vad som krävs för att människor ska engagera sig.
  • Se till att det finns en lämplig lokal är för verksamheter.
  • Lotsa in nya människor kontinuerligt, och avvakta med att erbjuda styrelseposter tills de har kommit in i verksamheten ordentligt.
  • Organisera arbetet så att det känns kul och roligt att träffas.

Hyresgästförening:

  • Återupprätta arbetet för en stark lokal organisation – ge det lokala arbetet status.
  • Analysera vilket stöd lokala föreningar behöver och utforma en LH-strategi.
  • Avsätt och fördela resurserna efter behov och målsättningar.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 5 2018.

Upprustningar och ombyggnationer ger ett unikt tillfälle att skapa nya LH tipsar Jan-Erik Lind. Foto: Johan Nilsson/TT

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.