Bostadssocialt arbete gynnar affärerna

Hyresgästinverkan är bra. Victoria Park är ett börsnoterat företag som köper upp flerfamiljsbostadshus. I Herrgården köpte de ett nedgånget parti och med hjälp av de boende lyckades de vända röda siffror till svarta.

Herrgården är ett delområde inom stadsdelen Rosengård i Malmö. Hyreslägenheterna var så nedgångna att beståndet hade lägre värde än marken när Victoria Park tog över det. Förstörelsen var stor och ingen verkade bry sig om sitt bostadsområde. Peter Strand är vd på företaget och han berättar hur de mötte barn i vissa trappuppgångar som aldrig känt en vuxen med samma etnicitet som jobbat på en arbetsplats. Hopplösheten fanns överallt.

– Vi provade med allt, med pekpinnar och vädjan. Men det var inte förrän vi började jobba inifrån och ut som det gav resultat och något började hända, sa Peter Strand.

Ett arbete med att införa miljövärdar och bocoacher startade. Tjänster som tillsattes med de boende själva. Med människor som var kända i området och som pratade samma språk.

– Tidigare insatser handlade om att premiera de starka individerna och lyfta dem. Det resulterade i att de människorna flyttade och området dränerades på goda krafter. För att det ska bli en långvarig förändring måste arbetet skötas av de som bor där och som kommer att vara kvar. Vi vill inte att folk ska flytta ifrån oss.

Studie av utanförskapets ekonomi

Ingvar Nilsson har studerat utanförskapets ekonomi under 35 år. Tillsammans med Eva Nilsson Lundmark har han skrivit rapporten Bortom bokslutet som är en utvärdering av Victoria Parks bostadssociala arbete.

– Utanförskapet är en problematik som är självgenererande och accelererande. Gör vi inte något åt den kommer den att växa ändå. Det som är intressant med Victoria Park är att de också har en affärsmodell och ett ansvar mot sina aktieägare och att de fick godkänt att arbeta med detta trots att det är ett långsiktigt arbete som inte kan räknas hem på kort tid, sa Ingvar Nilsson.

Bocoacher och miljövärdar

Det handlar om relationer och tillit. Och det tar tid att bygga upp. Men för att de goda krafterna inte ska stanna upp så arbetar manmed rotation.

– Människor som kommer in som bocoacher och miljövärdar lotsas vidare, de är inte kvar i de rollerna för alltid. Då kan nya människor ta vid och en rotation skapas. För att lyckas måste alla fyra aktörer samarbeta, skolan, sociala myndigheter, polisen och fastighetsvärdarna. Den enda förloraren i den ekvationen är Arbetsförmedlingensom har
kostnader för lönebidrag. De stora vinnarna är samhället och individen.

Hyresgästföreningens förbundschef Jonas Nygren är positiv till Victoria Parks sociala arbete men är tveksam till om de är tillräckligt långsiktiga.

– Det är jättebra att de lyssnar på och involverar sina hyresgäster, det vinner alla på. Det är positivt att även börsnoterade fastighetsföretag ser vinsterna med vårt arbete i bostadsområdena, säger Jonas Nygren.

Fakta Miljövärd

De har två arbetsuppgifter, dels att hålla området rent och snyggt och dels att bygga relationer genom att vara närvarande och möta de boende. Miljövärdarna fungerar som förebilder för yngre i området genom identifikation åldersmässigt och i många fall kulturellt.

Fakta Bocoach

Arbetsuppgifterna har två delar som mer konkret handlar om hur boendet ska bli bättre och mer subtilt om att bygga förtroende och tillit mellan hyresgäster och fastighetsägare. Det handlar om introduktion av nya hyresgäster, svara på frågor och följa upp felanmälningar.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 4 2017.

Victoria Parks bostadssociala arbete diskuterades under en paneldebatt på Almedalen 2017. I panelen deltog Jonas Nygren, Hyresgästföreningen, Oliver Rosengren (M), Peter Strand, Victoria Park, och Ingvar Nilsson. Foto: Kristina Sjöberg

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.