Boende i Luleå använder gammalt på nytt

GRANNSKAP När lokala hyresgästföreningen Örnäset i Luleå satsade på ”Återbruka” blev gensvaret stort direkt. Kläder, porslin, lampor, skor, hygienartiklar, datorer och mobiler lämnas in och byter ägare.

Minst ett 40-tal personer besöker varje vecka föreningens lokaler där ”Återbruka” huserar.

– För mycket kastas, och alltför många har inte råd att köpa saker som de behöver, säger Åsa Segerlund som är initiativtagare till verksamheten och vice ordförande för lokala hyresgästföreningen Örnäset.

Återbruka är öppet två dagar i veckan, ja, ibland tre när Kvinnojouren i Luleå hämtar och lämnar saker, men de kommer på andra tider än de officiella eftersom de av naturliga skäl vill vara anonyma. Vice ordföranden berättar att verksamheten är livlig hela året med cirka åtta–nio bostadsmöten, grillaftnar, fester, pyssel för barn på alla lov, utflykter, resor, bouletävlingar och inte minst ”Hjärta Örnäset”, ett slags hyresgästernas dag. Den lockar kanske 400–500 besökare mitt i sommaren.

På Örnäset finns också ett populärt bokkafé med över 2 000 titlar som
hyresgästerna kan välja bland och låna hem. I lokalen ordnas också regelbundet föreläsningar med olika ämnen som barn, kvinnojour och demenssjukdomar. En bok har också getts ut om Örnäset som har
ungefär 1 000 lägenheter och ligger tre kilometer öster om Luleå.

Såväl bebyggelsen som sammansättningen av hyresgäster är blandad: här finns sjuvåningshus och trevåningshus, här bor unga, medelålders och äldre, invandrade och etniska svenskar.

Åsa Segerlund har lite svårt att svara på frågan om vilka faktorer som ligger bakom den livliga verksamheten.

– Ja, vi har ju bra idéer … och folk brukar tycka att det är kul att vi ordnar saker och ting.

Men när hon tänker efter lite så är nog en entusiastisk styrelse en orsak, bra information en annan. Affischer och flygblad kan spridas i hela Luleå och till och med utanför.

– Ibland kommer det hit folk från Boden och det är tre mil dit.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 2 2019.

Två gånger är ”Återbruket” öppet i veckan och i regel är här alltid mycket folk. Foto: Åsa Segerlund.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.