Barnens röster avgjorde i Stenungsund

STADSPLANERING. När besluten om en ny lekplats i Stenungsund skulle fattas fanns tre förslag som tagits fram utifrån barnens idéer. De fyra röstberättigade barnen Leon, Elsa, Sofia och Isabelle, 5-9 år, hade var sin röst, precis som Stenungsundshems vd Ulf Lindén.

Därmed hade barnen majoritet och avgjorde vilket förslag som skulle genomföras. 

– Ja, så kan det gå till i praktiken när barn får vara med och bestämma, säger Anders Rollings, verksamhetsutvecklare vid Hyresgästföreningen region västra Sverige.

Anders är en av dem som engagerat sig i Barnens samråd (se faktaruta nedan). Nu handlade det om en mindre lekplats som behövde rustas upp i
bostadsområdet Kolningsberget/ Kepplers gård i Stenungsund.

Här testades för första gången Barnens samråd och det gjordes i samarbete med Göteborgs universitet. Till hösten ska den nya lekplatsen invigas under festliga former. Initiativet till att sätta i gång med samråd för barn kom från boinflytandekommittén inom Stenungsundshem.

Redan i april startade planeringen av en  andra lekplats, betydligt större, och den ska stå klar våren 2018. Under nästa år är det dags att börja skissa på en tredje lekplats men då ska förtroendevalda på egen hand driva projektet. De får stöd av anställda men ska annars klara jobbet med hjälp av en handbok.

– Jag tror och hoppas på ett stort intresse i bostadsområdet, säger Monica Bogren, ledamot av regionstyrelsen för region västra Sverige.

Hon tycker det är viktigt av många skäl att barnen får vara med och bestämma.

– Då blir de rädda om hela bostadsområdet, inte bara om lekplatserna.

Fotnot: Stenungsundshems vd Ulf Lindén har numera lämnat företaget.

Barnens samråd

Barnens samråd är en process som delas in i nio olika faser. Processen ska
garantera att barn får vara med och bestämma, att det görs på ett
demokratiskt sätt, och att förslagen som arbetas fram tillsammans med barnen blir genomförda. Erfarenheterna ska skrivas ner och användas i liknande projekt i framtiden, helst också nationellt. Processen beskrivs i en bok som kommer sent i år eller i början av 2018.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 3 2017.

Lillemor Westerberg från Stenungsundshem visar alternativ två som senare vann omröstningen. Foto: Erik Yngvesson.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.