"Huset av löften"
"Huset av löften"

Hyresgäst­föreningen region Stockholm bygger hus av löften – kräver att bostadspolitiken går från ord till handling

För väldigt många unga vuxna i Stockholm är det i princip omöjligt att få tag på ett eget boende till rimlig kostnad. Trots årtionden av löften från politiken är bostadsbristen i Stockholm enorm – 34 procent av de unga vuxna bor fortfarande hos sina föräldrar och fyra av tio överväger till och med att flytta från regionen till följd av sin bostadssituation. Detta enligt Hyresgäst­föreningens rapport “Unga vuxnas boende”. För att betona hur allvarlig Stockholms bostadskris är, lanserar idag Hyresgäst­föreningen region Stockholm kampanjen “Huset av löften” – ett obeboeligt pappershus byggt av politiska löften och tomma ord.

Se huset här.

Vi står inför en bostadskris värre än på över 30 år. Under 2024 väntas endast drygt 20 000 nya bostäder påbörjas i Sverige. Enligt Boverket behövs det byggas 67 000 nya bostäder årligen, alltså mer än tre gånger så många. Värst drabbas storstadsområden där bostadsbristen redan är som störst. Särskilt svårt är det för de som saknar kapital och tillräcklig kötid för att få en egen bostad – i många fall Stockholms unga vuxna.

I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Hyresgäst­föreningen region Stockholm i februari 2024, framgår det tydligt att bostadsbristen och den egna jakten på ett boende är så normaliserad att 76 procent av de tillfrågade inte har kännedom om att det är kommunerna som har det formella ansvaret för bostadsförsörjningen. Så många som 43 procent av de tillfrågade mellan 18-34 år överväger att flytta från Stockholm på grund av sin boendesituation. Enligt Hyresgäst­föreningens tidigare rapport Unga vuxnas boende,  bor drygt var tredje ung vuxen, 75 000 personer, hemma hos sina föräldrar. Drygt sju av tio av dem, motsvarande 52 000 personer, vill inte bo så.

Hyresgäst­föreningen region Stockholm ser med oro och frustration på situationen och manar nu politiker att agera skyndsamt och kraftfullt. För att visualisera problematiken har Hyresgäst­föreningen region Stockholm byggt ett hus av löften. Huset är ett fysiskt uttag klätt i utskrifter av faktiska politiska uttalanden och bostadslöften som getts genom åren. Syftet är att synliggöra att det inte går att bo i ett hus byggt på löften och tomma ord. Det är dags för en bostadspolitik som faktiskt funkar och leder till hyreshus man kan bo i.

– I Stockholm tvingas var tredje ung vuxen bo hemma trots att de inte vill och många utnyttjas på grund av otrygga villkor på bostadsmarknaden. Politikerna kan lösa bostadsbristen om de vill, men då krävs mer än bara tomma ord. Stockholm behöver fler bostäder och framför allt många fler hyresrätter. För det behövs politisk handlingskraft, säger Ola Palmgren, vice ordförande Hyresgäst­föreningen.

Ett urval av alla bostadslöften som tidigare getts:

"Vi kommer satsa på att bygga hyresrätter från dag ett om vi vinner valet." (S)
”I förslaget ska hälften, runt 20 000 lägenheter, bli hyresrätter.” (M)
"Vi funderar på om man kanske kan avsätta tio procent av hyresrätterna till dem som verkligen behöver en bostad." (C)
“Om vi vinner lovar jag att det ska finnas en rymlig hyresrätt till varje 20-åring.” (V)

För att råda bot på situationen kräver Hyresgäst­föreningen att bostadspolitiken går från ord till handling: en blocköverskridande bostadspolitik där allmännyttan stärks och att förmånliga statliga bygglån införs. Läs kraven i sin helhet här.

– Huset av löften är en symbol för hur tomma ord och löften inte kan bygga de hem som så desperat behövs i vår region. Bostadsbristen har redan långtgående konsekvenser för länet. Bland dem ser vi en förlorad framtidstro, men också en hämmad tillväxt för företag när de har svårt att rekrytera. Unga, äldre och många med samhällsviktiga yrken, så som poliser och vårdpersonal har idag svårt att hitta trygga bostäder till rimliga kostnader, säger Susanne Sjöblom, ordförande Hyresgäst­föreningen region Stockholm.

Ta del av samtliga bostadslöften som använts på huset, här.