Stockholms stadshus
Stockholms stadshus

Hyresgäst­föreningarna i Stockholms stad släpper nytt bostadspolitiskt program

Idag på Internationella hyresgästdagen släpper Hyresgäst­föreningens Stockholmsföreningar ett nytt bostadspolitiskt program. Det innehåller förslag på hur Stockholm kan bli en bättre stad att leva i, både för dagens och morgondagens hyresgäster.

Programmet lyfter frågor som bland annat berör trygga boendevillkor, ökat inflytande och rättvisa ekonomiska villkor mellan ägt och hyrt boende. Behovet av en stark allmännytta, men också frågan om den alltmer tilltagande bostadsbristen och det akuta behovet av fler hyresrätter med rimliga hyror. Programmet har arbetats fram av förtroendevalda i Stockholms stads tio hyresgäst­föreningar.  

  De senaste åren har det skett en dramatisk utveckling kring vissa frågor, till exempel när det kommer till att hyresrätter görs om till hotellägenheter och när det kommer till trygghet i våra bostadsområden. Vi planerar att använda programmet som en kravlista till politiker, säger Ylva Fernvall, vice ordförande, Hyresgäst­föreningen Östermalm

Andra viktiga frågor som programmet tar upp är barnperspektivet och frågor som berör miljö och hållbarhet. Förslag i programmet är bland annat att Stockholms stad kontinuerligt ska utvärdera barnperspektiv i relation till boendemiljöer; både det som byggs och det som riskerar att försvinna. Det är också oerhört viktigt att staden satsar tid och resurser för att skapa socialt hållbara bostadsområden, politiken ska inte i efterhand kunna säga att samhällets resurser var otillräckliga.

Ta del av hela programmet genom den här länken: Bostadspolitiskt program för Stockholms stad

För mer information, kontakta:
Ylva Fernvall, vice ordförande, Hyresgäst­föreningen Östermalm
E-post: ylvafernvall@gmail.com
Mobil:  0708-491588