Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Hyresgäst­föreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin

Bostadsbidraget en skuldfälla och allmännyttan minskar igen visar Hyresgästernas lägesrapport

I Hyresgäst­föreningens andra lägesrapport för i år kan vi visa på ett bostadsbidrag som i mycket hög grad resulterar i återbetalningskrav och som faktiskt riskerar att bli en skuldfälla för allt för många hyresgäster. Rapporten visar även att bostadsbidraget lever kvar i 90-talet. Hyresgästernas lägesrapport tittar också på andelen kommunalt ägda hyresbostäder i ett nytt allmännyttigindex, och siffrorna pekar på en stadigt krympande allmännytta.

– Så som bostadsbidraget är utformat idag så är det alldeles för många hyresgäster som riskerar att hamna i en skuldfälla på grund av återbetalningskrav. Har du redan en ansträngd ekonomi kan ett sådant här krav bli det som tippar hela din ekonomi över ända, säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgäst­föreningen.

Hyresgästernas lägesrapport visar att så mycket som 37 procent av alla ensamhushåll som får bostadsbidrag förväntas bli återbetalningsskyldiga, och hela 48 procent av sammanboende sökande. Lägg till detta en utveckling där inkomstgränserna knappt anpassats överhuvudtaget senaste 25 åren, något som leder till allt färre stödberättigade hushåll. 1997 fick 8 procent av hushållen bostadsbidrag, jämfört med knappt 4 procent år 2022.

– Dagens bostadsbidrag lever kvar i 90-talet och det slår hårt mot många hushåll som lever på marginalen. Allt färre av de som behöver stöd får det, och de som faktiskt är stödberättigade för sina boendekostnader kompenseras allt mindre eftersom bostadsbidraget blundar för det faktum att hyrorna ökat markant de senaste 25 åren. Det är hög tid att bostadsbidraget reformeras och hamnar i takt med samtiden, säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgäst­föreningen.

I Hyresgästernas lägesrapport har vi också tittat på de allmännyttiga bostadsbolagen och kan genom ett nytt allmännyttigindex peka på en oroande men tydlig utveckling: allmännyttans andel av bostadsmarknaden fortsätter krympa. Detta beror främst på att nyproduktionen inte håller jämna steg med det privata bostadsbyggandet. Från att ha utgjort ungefär 25 procent av bostadsmarknaden under början av 90-talet, står de allmännyttiga bostäderna i dag för runt 16 procent.

– Det är oroväckande och problematiskt att andelen allmännyttiga lägenheter blir mindre för varje år. De allmännyttiga bostadsbolagen är inte bara uppskattade hyresvärdar åt tusentals hyresgäster, de är också ett av våra mest kraftfulla bostadssociala verktyg som nu sakta monteras ner. Vi på Hyresgäst­föreningen vill en gång för alla vända utvecklingen och se en politik som bistår kommunerna i att få fart på byggandet av nya allmännyttiga bostäder, säger Olof Karlsson, utredare på Hyresgäst­föreningen och rapportförfattare till Hyresgästernas lägesrapport.

Om Hyresgästernas lägesrapport:
Hyresgästernas lägesrapport är en återkommande rapportserie där vi tar tempen på bostadsmarknaden och hyresgästernas situation. Med lägesrapporten vill vi ge verktyg åt den som vill förändra och förbättra bostadsmarknaden.