kvinna rabatt odlar tradgard hero

Hyresgästernas lägesrapport

De senaste åren har varit oerhört tuffa för hushållen. Efter två år av hög inflation och snabbt stigande levnadskostnader har många hyresgäster drabbats särskilt hårt. Hur ska svenskarna ha råd att leva och bo när allt blir dyrare? I vår rapport tittar vi närmare på hur hushållen har påverkats av inflationen och de rekordhöga hyreshöjningarna. Vi presenterar också unika data om hyres­förhandlingarna. Läs hela rapporten för att förstå hur krisen påverkar hyresgästernas vardag.

Om lägesrapporten

Hyresgästernas lägesrapport är en återkommande rapportserie där vi tar tempen på bostadsmarknaden och hyresgästernas situation. Med lägesrapporten vill vi ge verktyg åt den som vill förändra och förbättra bostadsmarknaden.

Hyres­förhandlingar 2024

Årets hyres­förhandlingar har varit de kanske svåraste hittills. Fastighetsägarna ville höja hyrorna med allt från 8 till över 17 procent, vilket är mycket högre krav än tidigare år. Många hyres­förhandlingar slutade med en höjning på dryga 5 procent, men skillnaden mellan vad hyresvärdarna och Hyresgäst­föreningens parter önskade var ofta stor. Det gjorde att många tvister fick lösas av Hyresmarknadskommittén eller en oberoende skiljeman. Ärenden som har hanterats av Hyresmarknadskommittén och av oberoende skiljemän har oftast lett till något högre hyreshöjningar än vanliga förhandlingar. För hyreshushåll som redan har det tufft innebär detta stora kostnadsökningar. Om hyresvärdarnas krav hade gått igenom utan förhandling, skulle hyreshöjningarna blivit ännu mycket högre.

Fakta från rapporten:

  • En genomsnittlig förskollärare har tappat tio års ekonomisk utveckling på grund av ökande kostnader.
  • Hyresgäster betalar i genomsnitt 27 procent av sin disponibla inkomst för boende, jämfört med 19 procent i bostadsrätt och 16 procent i äganderätt.
  • Hushållens ekonomiska marginaler är mindre än de var 2014. De höga levnadskostnaderna har minskat hushållens budgetar med tiotusentals kronor per år.
  • Den genomsnittliga hyreshöjningen som fastighetsägarna krävde i årets förhandlingar var 9,59%. Det är betydligt högre än fjolårets 7,6%, vilket då var ett rekordhögt krav.
  • Gotland var regionen med högsta hyreskrav med 17,5%.
  • Bostadsbyggandet har tvärnitat och kommer sannolikt förbli på låga nivåer under överskådlig framtid.

Hur löser vi problemen på bostadsmarknaden?

Hyresgästernas ekonomiska situation är fortsatt pressad och krisen har lämnat djupa spår i hushållens marginaler och i landets bostadsförsörjning. Speciellt hårt drabbas alla hushåll som redan innan krisen hade svårt att få ihop ekonomin. För att lösa situationen behövs riktade insatser för att stötta både hushållen och se till att bostadsbyggandet tar fart igen.