Hantering av dina personuppgifter

Så här hanteras dina personuppgifter

Vi behöver ditt namn för att överlämna en utskriven lista över alla som skrivit under namninsamlingen till Sveriges statsminister/regering. Inga andra uppgifter än ditt namn kommer att finnas med i listan.  

Vi behöver din e-postadress för att kunna höra av oss till dig med information om den aktuella kampanjen, om kringliggande kampanjer av Hyresgäst­föreningen och om Hyresgäst­föreningens övriga verksamhet. 

Vi sparar inte de personuppgifter du lämnar till oss längre än nödvändigt och inte längre än till sista oktober i år. 

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke från dig. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Ett sådant återkallande gör du enklast genom att mejla oss på innehåll@hyresgastforeningen.se.

I vår integritetspolicy kan du läsa fullständig information om vår personuppgiftsbehandling. Där finns också kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud och information om dina rättigheter gentemot oss, bland annat din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning.