Inför en hyresakut när pengarna till hyran inte räcker

De historiskt höga hyreshöjningarna slår hårt mot Sveriges tre miljoner hyresgäster. För att minska risken för hemlöshet och livslångt utanförskap föreslår vi en statlig fond - en hyresakut - för den hyresgäst som har svårt att betala sin hyra.

Sverige är mitt i en ekonomisk kris med stigande priser och kostnader för hushållen. Medan villaägare får miljarder i elstöd verkar hyresgästerna glömts bort. För hyresgäster är hyran den enskilt största utgiften och i år har fastighetsägarna krävt hyreshöjningar som är tre gånger så höga som tidigare år. Regeringen meddelade nyligen att man tänker höja bostadsbidraget tillfälligt fram till årsskiftet, det tycker vi är bra men för alltför många hushåll kommer krisen pågå längre än så. För att rädda hyresgäster från hemlöshet och livslångt utanförskap behövs kraftfullare insatser, så länge krisen pågår.

mamma och son vid köksbord

Hyresgäst­föreningens förslag:
Inför en hyresakut

Hyresgäst­föreningens förslag om en hyresakut utgår från bostadsbidraget, men har vissa avgörande skillnader:

1. Dubbla inkomstgränserna för bostadsbidraget.

Med Hyresakuten vill vi dubbla inkomstgränserna så att fler hushåll har möjlighet att få bidrag.

2. Ge alla hushåll möjlighet att söka bostadsbidrag.

Vi öppnar även upp för att alla olika typer av hushåll, inte endast unga under 29 år och barnfamiljer. Utan även de pensionärer och ensamhushåll som i dagsläget inte får ekonomin att gå ihop.  

3. Ansökan och utbetalning ska ske varje månadsvis, så länge krisen pågår.   

Hushåll som drabbas av arbetslöshet och höga hyror hemlöshet behöver stöd nu och så länge krisen pågår. Regeringens förslag sträcker sig bara till 31 december 2023.

Läs Hyresgäst­föreningens debattartikel i Aftonbladet.

Hyresgäst­föreningen har över 500 000 medlemmar. Som medlem hos oss kan du påverka dina och alla hyresgästers trygghet och framtid. Kom med i en av Sveriges största folkrörelser, och gör skillnad!

Frågor och svar om hyresakuten

Vad är en hyresakut?

Hyresakuten är ett förslag från Hyresgäst­föreningen om att införa en statlig fond för den hyresgäst som har svårt att betala sin hyra. Förslaget tar sin utgångspunkt i bostadsbidraget med skillnaden att bidraget ska omfatta alla typer av hushåll inte bara unga under 29 år och barnfamiljer

Hur påverkas hyresgästernas av den ekonomiska krisen?

Inflationen har urholkat våra inkomster, samtidigt som priserna ökat. Bara priserna på mat hade i februari ökat med 22 procent på ett år. För att finna en lika kraftig ökning för konsumenter behöver vi gå tillbaka till början på 1950-talet enligt SCB. De höga matpriserna just nu pressar en redan ansträngd hushållsekonomi till bristningsgränsen.

För oss hyresgäster är hyran den enskilt största utgiften varje månad och den tar mer och mer av vår disponibla inkomst. I år har Fastighetsägarna ställt tre gånger så höga krav på hyreshöjningar jämfört med tidigare år. Det är historiskt höga krav som kommer att påverka tre miljoner hyresgäster runtom i landet. För vissa innebär de stora hyreshöjningarna mindre pengar över till andra saker. Men för andra innebär höjningarna en vardagsekonomi som inte längre går ihop.  

Varför behövs en hyresakut?

På Hyresgäst­föreningen får vi många samtal från hyresgäster som är oroliga över att inte ha råd att bo kvar. Vid temadagen om barnfattigdom presenterades en Sifo-undersökning som visar att många barnfamiljer har svårigheter med att tillgodose de mest grundläggande behoven. Rätten till skälig levnadsstandard, rätt till hälsa och rätt till meningsfull fritid påverkas. Det är en allvarlig situation landets hushåll - och inte minst landets hyresgäster - befinner sig i.  

Exempel: Så drabbar krisen en förskollärares ekonomi

Som exempel kan vi titta på hur ekonomin ser ut för en förskollärare. Under 2023 kommer förskolläraren att ha förlorat mer än nio års utveckling av vad hen har kvar att leva på i månaden efter att det mest nödvändiga är betalt. På bara två år kan vi se att en ensamstående förskollärare med ett barn har förlorat nästan en fjärdedel av sina ekonomiska marginaler. Det innebär 20 000 kronor mindre om året att röra sig med till sig och sin familj, efter de nödvändiga utgifterna är betalda. Det är förlorad utveckling av hushållsekonomin som motsvarar 80 procent av en förskollärares disponibla månadslön under 2023. En ohållbar situation för många familjer.

Läs mer om hur hyresgästernas ekonomi påverkar i vår lägesrapport