Surahammar

Bostadspolitiskt program

Våra mål

Hyresgäst­föreningen arbetar gemensamt för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad, samt för att garantera kommunens hyresgäster ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Verksamheten, som ska vara demokratiskt uppbyggd och partipolitisk obunden, ska främja och slå vakt om hyresgästernas intressen samt bidra till förståelse och samverkan mellan boende. Hyresvärdarna gemensamt med Hyresgäst­föreningen tar till vara på hyresgästernas framtida inflytande över bostaden och bomiljön.

Hyrespolitiska mål

Hyran ska bestämmas med utgångspunkt för självkostnaden i effektivt förvaltade allmännyttiga bostadsbolag. Hyresgästen ska ha inflytande över hyressättningen och deras värderingar ska slå igenom vid värderingar av olika lägenheters bruksvärde. Det individuella bostadsstödet ska ge alla möjlighet att efterfråga en bostad efter behov.

Boinflytande

Hyresgäst­föreningen och Surahammar kommuns bostadsföretag Surahammarshus, samt privata värdar bör gemensamt eftersträva att avtal om boinflytande upprättas där hyresgästerna i sitt eget bostadsområde har inflytande över både sin bostad och bomiljö i kollektiv och individuell form. Avtal om samråd och information mellan hyresvärdar och Hyresgäst­föreningen, samt beslutsrätt för den lokala Hyresgäst­föreningen i bostadsområdet inom ramen för beslutande avtal. Detta är positivt för de boende och ökar både trygghet och kvaliteten på boendemiljön.

Surahammar behöver en bostadsförsörjningsstrategi

Hyresgäst­föreningen har en vision om ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. För att skapa ett gott boende måste vi även planera för framtidens hyresgäster. Var ska Surahammars ungdomar bo när det är dags att flytta hemifrån? Var ska de äldre som säljer sina villor ta vägen? I Sverige har kommunerna ett stort ansvar för bostadsförsörjningen. Men trots att Surahammar enligt lag bör ha en aktuell bostadsförsörjningsstrategi finns ingen sådan. Hyresgäst­föreningen anser att bostadsfrågan förtjänar att komma högre upp på den lokala politiska dagordningen i Surahammar och anser därför att kommunen bör upprätta en strategi för bostadsförsörjningen.

Tre krav från Hyresgäst­föreningen i Surahammar

Vi kräver att politikerna lyssnar och föreslår följande

• Frys de kommunala taxorna – håll nere hyrorna

• Ökat hyresgästdeltagande leder till ökad trygghet – satsa på boinflytande.

• Kommunen ska upprätta en bostadsförsörjningsstrategi