Fagersta

Bostadspolitiskt program

Renovera hållbart

Fagersta och hela Sverige står inför en stor bostadspolitisk utmaning. Runt om i landet behöver mer än en halv miljon lägenheter renoveras. Det handlar först och främst om bostäder byggda under efterkrigstiden och miljonprogramsåren som passerat sin livslängd och är i akut behov av renovering. Även i Fagersta är underhållet på många hyresbostäder eftersatt och för att hitta någon form av lösning måste bostadsbolagen öronmärka mer pengar till underhåll. De kommande renoveringarna måste ske på ett smart och ekonomiskt sätt så att vi hyresgäster kan bo kvar.

Boinflytande

Vi hyresgäster vill få en bättre dialog med allmännyttan och de privata hyresvärdarna. Ett ökat hyresgästinflytande vid renovering och ombyggnad är en förutsättning.

Öka kommunens popularitet

Trots att befolkningen ökar i Fagersta är den stora utflyttningen fortfarande ett problem. Varje år lämnar omkring 10% av invånarna kommunen. För att arbetspendlare och ungdomar ska kunna bo kvar måste det finnas bra bostäder till rimliga kostnader.Fagersta kommun måste göra mer för att locka hit företag som vill bygga och förvalta bostäder. Hyresgäst­föreningen vill att kommunen uppmuntrar byggbolag att bygga billigare modulhus med god standard. Med ett statligt investerings­stöd för byggande av billiga bostäder bör även Fagersta kommun på sikt kunna bygga nya hyresrätter.