Arboga

Bostadspolitiskt program

Hyresgästerna betalar ett högt pris för renoveringar

Arboga är en bra kommun att bo i, men det fortfarande många hyresgäster som går och väntar på att få sin bostad renoverad. Samtidigt är det många hyresgäster i Arboga som inte kan betala högre hyror än vad de gör idag. För att bromsa hyreshöjningarna vill Hyresgäst­föreningen blandannat frysa de kommunala taxor och avgifter som påverkar hyresnivåerna.Idag går så mycket som 1757 kr av hyran till kommunen i avgifter om man bor i en normalstor trerummare.

Mellan åren 1940 och 1970 tredubblades invånarantalet i Arboga medan sedan dess har trenden vänt och de senaste tjugo åren har befolkningen minskat från 14 600 personer till 13 300. Många av de gamla lägenheter som byggdes under Arbogas expansionsperiod behöver renoveras menbristen på statligt stöd och för att renovera dessa lägenheter gör att risken är stor att hyresgästerna får betala ett högt pris för detta.

Arboga har också ett ovanligt litet allmännyttigt bostadsbolag (ABO) och den största hyresvärden är istället privatägda Byggnadsfirman Lund AB. Tillsammans äger de båda bolagen i sin tur Sturestadens fastighets AB vars idé är att vara en aktör bidrar till Arbogas utveckling och producerar nya bostäder.

Sturestaden har nyligen uppfört 11 små villor centralt i Arobga med upplåtelseformen hyresrätt. Hyresgäst­föreningen är positiva till detta kreativa sätt att skapa möjligheter för fler att finnas sitt hem i Arboga.

Rusta Arbogas hyresrätter - på hyresgästernas villkor

Idag finns ett stort ombyggnadsbehov i områden som domineras av bostäder byggda under miljonprogramsåren. Enligt en rapport från Boverket har 45 procent av alla flerfamiljshus i Sverige någon form av skada.

Renoveringsarbetet blir onödigt dyrt då det enligt gällande skattelagstiftning inte är möjligt att göra rot-avdrag för hyresfastigheter.

I Arboga görs varje år ungefär 13 miljoner kronor i rotavdrag. Inte en krona av dessa har kommit hyresgästerna till godo. För Hyresgäst­föreningen är det också viktigt att upprustningen sker på hyresgästernas villkor så att de får inflytande och har råd att bo kvar i sina hem även efter en renovering.

Boinflytande ökar tryggheten

Att kunna gå själv hem från gymmet eller krogen är en självklarhet för många, men totalt otänkbart för andra. Nästan var fjärde kvinna känner sig otrygg i sitt bostadsområde. Bland yngre och äldre kvinnor är oron störst. Dessutom är boende i flerfamiljshus mer oroliga än villaboende.

För Hyresgäst­föreningen i Arboga är trygghetsfrågorna viktiga. Redan idag görs ett viktigt arbete av grannsamverkansgrupper, polisvolontärer och lokala hyresgäst­föreningar för att öka gemenskapen och engagemanget runt om i stadens bostadsområden.

Vi vet att boinflytande och hyresgästers möjligheter att påverka sin närmiljö bidrar till mer trygghet och trivsel i bostadsområdena. Men vi tycker att hyresgästernas kunskap och engagemang skulle kunna tas om hand och uppmuntras ännu mer.

Utred efterfrågan av nyproducerade hyresrätter

Idag finns en småskalig nyproduktion av hyresrätter i Arboga men Hyresgäst­föreningen anser att kommunens politiker ska våga tänka större.

I grannkommunen Köping gick man ut med en förfrågan till kommuninvånarna och frågade vilka som var intresserade av nyproducerade bostäder. Nu ska de bygga nytt i form av ett Kombohus i centrum. Vi tror att det även i Arboga finns en stor efterfrågan på nyproducerade attraktiva hyresrätter. Det finns bland annat många äldre som vill sälja huset och flytta till en bra hyresrätt och på så vis gör de även plats för nya Arbogabor som vill bo i villa.

Tre krav från Hyresgäst­föreningen i Arboga:

 • Rusta Arbogas hyresätter på hyresgästers villkor.

 • Ökat hyresgälstdeltagande leder till ökad trygghet - satsa på boinflytande.

 • Utred efterfrågan på nyproducerade bostäder.