Ånge

Bostadspolitiskt program

Hyresgäst­föreningen: en folkrörelse för rätten till en bostad

Hyresgäst­föreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Med över en halv miljon hushåll som medlemmar är vi en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom bör alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. För att uppnå detta jobbar vi även med de lokala boendevillkoren gentemot kommun, allmännytta och fastighetsägare.

Hyresgäst­föreningen Ånge har under 2013-15 jobbat för att utveckla den lokala organisationen och anordna hyresgästaktiviteter i bostadsområdena för ökad trivsel och informationsdialog med bostadsbolaget ÅFA.

Under 2016 fortsätter vi utvecklingsarbetet för att mobilisera allmänheten och beslutsfatarena för bättre boendevillkor. Detta görs i samarbete med allmännyttan Ånge Fastighets - och Industriaktiebolag (ÅFA). Det framgår av detta lokala bostadspolitiska program vilket är en kompass för den lokala hyresgäst­föreningen.

Detta program är även i linje med de, av regionsfullmäktige för Hyresgäst­föreningen Norrlands, fastsällda fokusområden för 2016. Nämligen att:

  • Öka hyresgästernas inflytande vid ombyggnationer,
  • Opinionsbilda för människors rätt att bo till en rimlig kostnad
  • Utveckla folkrörelsen