Enköping

Bostadspolitiskt program

Syfte

Hyresgäst­föreningen arbetar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad, samt för att garantera kommunens hyresgäster ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Verksamheten, som ska vara demokratiskt uppbyggd och partipolitisk obunden, ska främja och slå vakt om hyresgästernas intressen samt bidra till förståelse och samverkan mellan boende. Vi hoppas och tror att hyresvärdarna gemensamt med Hyresgäst­föreningen tar till vara på hyresgästernas framtida inflytande över bostaden och bomiljön.

Hyrespolitiska mål

Hyran ska bestämmas med utgångspunkt för självkostnaden i effektivt förvaltade allmännyttiga bostadsbolag. Hyresgästen ska ha inflytande över hyressättningen och deras värderingar ska slå igenom vid värderingar av olika lägenheters bruksvärde. Det individuella bostadsstödet ska ge alla möjlighet att efterfråga en bostad efter behov.

Boinflytande

Hyresgäst­föreningen och Enköping kommuns bostadsföretag EHB, samt privata värdar bör gemensamt eftersträva att avtal om boinflytande upprättas där hyresgästerna i sitt eget bostadsområde har inflytande över både sin bostad och bomiljö i kollektiv och individuell form. Avtal om samråd och information mellan hyresvärdar och Hyresgäst­föreningen, samt beslutsrätt för den lokala Hyresgäst­föreningen i bostadsområdet inom ramen för beslutande avtal.

Bygg tillräckligt med bostäder

Bostadsbristen är en av de största utmaningar vi står inför idag och Enköpings kommun är långt ifrån förskonade. Den rådande bristen på bostäder leder till att människor inte kan ta jobb de erbjuds och att ungdomar inte kan påbörja vuxenlivet. Det måste vara en kommuns målsättning att alla invånare som vill bo och arbeta i kommunen, kan göra det. Vi ser gärna att bostadsbyggandet ökar och att det byggs nya bostäder till en rimlig kostnad.

Hyregästföreningen i Enköping kräver

  • Kommunen har gett EHB Enköpings Hyresbostäder uppdrag att bygga 100 hyresrätter per år. Hyresgäst­föreningen menar att det behövs byggas minst det dubbla.
  • Hyresgäst­föreningen ska teckna boavtal med alla stora privata bovärdar.