Staffanstorp

Bostadspolitiskt program

Här kan du läsa om hur vi arbetar bostadspolitiskt i Staffanstorp. För att Staffanstorps vision ska bli verklighet är det viktigt att vi samarbetar med kommunen och lokala politiker.

Mer inflytande

Hyresgästerna måste få större möjlighet till inflytande över sitt boende, framför allt vid ombyggnad och upprustning. Det behövs en lagändring för att öka hyresgästernas möjligheter att påverka sitt eget boende.

Ställ krav på byggstart!

Sälj inte kommunal mark till bostäder utan att ställa krav på angiven byggstart.

Fler hyresrätter!

Ett allmännyttigt bostadsbolag behövs för att kommunen ska klara sitt bostadsförsörjningsansvar. Inför en investeringsstimulans för nyproduktion av hyreslägenheter.

Rättvis bostadspolitik

Staten ska behandla alla boendeformer rättvist! Dagens skattesystem gynnar det ägda boendet framför hyresrätten. Rättvisa skatteförutsättningar skulle ge fler nya hyresrätter. Inför ROT-avdrag för hyresfastigheter och investeringsstimulans för nyproduktion av hyreslägenheter.

Trygghet i boendet!

Ingen ska behöva vara beroende av kontakter eller kontanter för att få en bostad! Färre än idag ska behöva bo i osäkra upplåtelseformer som inneboende eller i andrahand.

Hållbart boende

Inför en miljöpremie för hållbar upprustning och skattefria underhållsfonder för hyresvärdar. Det skapar förutsättningar för en bra boendemiljö och en hållbar utveckling.