Landskrona

Bostadspolitiskt program

Landskrona är en stad med många möjligheter! Just nu pågår ett omfattande förnyelsearbete i kommunen och det vill Hyresgäst­föreningen vara en del av. Boendet har en stor betydelse för människors vardag och liv. Vi vill öka tryggheten i bostadsområdena så att du kan trivas och må bra i ditt hem!

Vi arbetar för:

En attraktiv stad

Genom att samarbeta med flera olika samhällsaktörer och kommunen arbetar vi för att Landskrona ska bli en attraktiv stad att leva och bo i.

Trygghet i boendet

Vi arbetar för att öka säkerheten i bostadsområdena. En trygg miljö skapar bättre trivsel och tryggare invånare.

En bra boendemiljö

Vi gör enkäter och kartlägger staden. Vi pratar med boende, fastighetsägare och andra aktörer för att boendemiljöerna i Landskrona ska vara så bra som möjligt.