Hässleholm

Bostadspolitiskt program

Det behövs byggas fler hyres­rätter i Hässleholm – framför allt för dem som flyttar hemifrån för första gången eller inte har den största plån­boken. Alla som vill bo i Hässleholm ska kunna göra det. Bostadsbristen ska inte sätta käppar i hjulet för kommu­nens näringsliv och utveckling.

Livet är svårt att leva utan ett hem. I hemmet finns livsbasen. Det är där vi återhämtar oss, äter, fostrar barn, vårdar relationer, städar, älskar, klappar katten, skäller på varandra och gör upp storslagna semesterplaner. I ditt hem bestämmer du och ingen annan.

Hemmet är också en av samhällets viktigaste delar. Att alla har ett hem där man själv bestämmer är avgörande för både välfärd och för samhällets utveck­ling. När människor mår bra i sina hem så mår samhället också bra.

I regeringsformen står det att det ålig­ger det allmänna att trygga rätten till en bostad. Det låter bra, men på många håll i Sverige är det inte så och även i Hässleholm är det bostadsbrist.

I Hässleholm byggs många nya hem och det är bra. Men ännu fler hyres­rätter behöver byggas – framför allt för dem som flyttar hemifrån för första gången eller inte har den största plån­boken. Alla som vill bo i Hässleholm ska kunna göra det. Bostadsbristen ska inte sätta käppar i hjulet för kommu­nens näringsliv och utveckling.

I Hässleholm arbetar vi för:

Rimliga hyror

Att hålla hyrorna nere är en av Hyres­gästföreningens viktigaste uppgifter. I Hässleholm förhandlar vi hyrorna med både allmännyttiga Hässlehem och pri­vata hyresvärdar. Med detta system vill vi tillsammans ta ansvar för att hyrorna är rimliga.

Fler hyresrätter

Mycket byggs i Hässleholm, men det behövs mer. Unga som vill flytta till sitt första egna boende har det extra svårt. Därför behövs fler hyresrätter – framför allt mindre som även de med vanliga plånböcker har råd att bo i.

Trivsel, trygghet och inflytande i hemmet

I ditt hem är det du som bestämmer – i alla fall ganska mycket. Hyresgäst­föreningen hjälper dig som hyresgäst att veta vad som gäller så att du trivs och känner dig trygg där du bor. Det gör vi exempelvis med öppna kvarterslokaler, aktiva medlemmar i husen och genom att göra trygghetsvandringar tillsammans med hyresgäster och hyresvärd.