Hultsfred

Bostadspolitiskt program

Våra förslag

I Hultsfred har tidigare funnits alldeles för många tomma lägenheter, så är inte fallet längre. Vi har en brist på ”vanliga” lägenheter, som unga, studerande eller arbetare har råd att bo i. Många lägenheter är i behov av renovering. Men det måste ske på hyresgästens villkor. För att öka tillgängligheten i flera hus finns behov av hissar, alla kan inte bo på bottenvåningen.

Frågan om sophantering/sortering för flerfamiljshus är kvar och måste också lösas.

För att lösa Hultsfreds kommuns bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgäst­föreningen att:

  1. Kommunen ska bygga fler billiga lägenheter.
  2. Rusta upp och höja standarden i befintliga hyresrätter, till en rimlig kostnad så att hyresgästen har råd att bo där.
  3. Öka hyresgästernas inflytande överlag i synnerhet vid ombyggnation.

Hur vi tänker

Vi tänker - att ungdomar vill skaffa eget, liksom studenter som vill studera på skolor i Hultsfred då måste det finnas ett antal lägenheter att flytta till. Även andra sökande måste kunna hitta lämpligt boende till en rimlig kostnad. Många kommer annars att flytta till andra orter, där det finns lägenheter att hyra. Satsar inte vår kommun på dessa grupper, kommer befolkningen fortsätta minska, vilket föranleder minskade skatteintäkter. Vi kan inte förlita oss på att ungdomar och nyanlända stannar kvar i Hultsfreds kommun.


Det är också av vikt, att möjligheten till arbete och god infrastruktur ska finnas, för att invånarna ska vilja stannar kvar och även för att få hit nya människor som vill flytta till vår kommun. Boendet hör ihop med arbetsmarknaden och kommunens ekonomi.
Förslagen ovan är vårt bidrag till att ändra den utvecklingen.

Kontakt

Hyresgäst­föreningen i Hultsfred
Ordförande Britt Nilsson tel. 0495-109 90