Östersund

Bostadspolitiskt program

Hyresgäst­föreningen Storsjöbygden har antagit ett bostadspolitiskt program 2017 som sin kompass för sin opinionsbildning i den kommunala bostadspolitiken. Du kan ta del av den i sin helhet här nedan.

Bostadspolitik och opinionsbildning

Ett av Hyresgäst­föreningen Region Norrlands fokusområden är att stärka vårt arbete med bostadspolitiken. Vi ska göra det för att utveckla den svenska modellen med generell social bostadspolitik, förhandlade hyror och en stark allmännytta.

Hyresgäst­föreningen Storsjöbygdens krav

  • Att Östersunds kommun i sina anvisningar till bostadsbolaget informerar om att Allbolagens regler om hyresgästernas rättigheter och boinflytande ska gälla kommunens allmännyttiga bostadsbolag, Östersundshem AB.
  • Att hyresgästernas inbetalda hyrespengar bör stanna i bolaget.
  • Fler bostäder för högskole- och gymnasielever.