Ockelbo

Bostadspolitiskt program

Boende till en rimlig kostnad

Tillgång på hyresrätter med god standard och rimliga hyror kan vara ett bra sätt för Ockelbo kommun att öka inflyttningen till kommunen.

Hyresgäst­föreningen i Gävle, Älvkarleby och Ockelbo vill göra det attraktivt för folk att flytta till Ockelbo genom att verka för att hyresnivåerna hålls på en rimlig nivå. Hyresgäst­föreningen tycker det är bra att Ockelbo kommun planerar för byggande av nya bostäder i Ockelbo tätort. Vi vill samtidigt att kommunen och Ockelbogårdar AB eller andra byggherrar strävar efter att hålla hyresnivån på en nivå som gör lägenheterna tillgängliga för nuvarande och kommande Ockelbobor. Ökad befolkningsmängd innebär på sikt ökade skatteintäkter. Något som är positivt för Ockelbo som kommun.

Rimliga avgifter

Hyresgästers boendekostnad påverkas i ganska stor utsträckning av kommunens taxor och avgifter. Fjärrvärmen är också en viktig del av hyran. Att hålla dessa kostnader på acceptabla nivåer är viktigt för att kunna bidra till ett attraktivt boende i Ockelbo. Ockelbo kommun har en längre tid legat högt på listor över kostander för taxor och avgifter. Ockelbo kommun bör avstå från att höja dessa taxor och avgifter, för  på så vis hålla hyrorna inom en rimlig nivå.

Boinflytande

Boinflytandearbetet fungerar väl och likaså samarbetet mellan Hyresgäst­föreningen och Ockelbogårdarna. Detta gynnar alla boende i Ockelbogårdarna. Bättre utemiljöer och säkrare trafiklösningar bidrar till ett attraktivare boende. För Hyresgäst­föreningen är det också viktigt att upprustningen av hyresbostäder i såväl allmännyttan som privatägda fastigheter sker på hyresgästernas villkor så att de får inflytande och har råd att bo kvar i sina hem även efter en renovering. För Hyresgäst­föreningen är också trygghetsfrågorna i boendet viktiga. Vi vet att boinflytande och hyresgästers möjligheter att påverka sin närmiljö bidrar till mer trygghet och trivsel i bostadsområdena. Idag görs ett viktigt arbete av de lokalt förtroendevalda i Hyresgäst­föreningen för att öka gemenskapen och engagemanget runt om i kommunens bostadsområden.

Kontaktperson
Ordförande: Torbjörn Lööw
E-post: ockelbo@sandviken.se
Telefon: 0771-443 443