Gävle

Bostadspolitiskt program

Hyresgäst­föreningen arbetar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad, samt för att garantera kommunens hyresgäster ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Verksamheten, som ska vara demokratiskt uppbyggd och partipolitisk obunden, ska främja och slå vakt om hyresgästernas intressen samt bidra till förståelse och samverkan mellan boende. Vi hoppas och tror att hyresvärdarna gemensamt med Hyresgäst­föreningen tar till vara på hyresgästernas framtida inflytande över bostaden och bomiljön.

Hyrespolitiska mål

Hyran ska bestämmas med utgångspunkt för självkostnaden i effektivt förvaltade allmännyttiga bostadsbolag. Hyresgästen ska ha inflytande över hyressättningen och deras värderingar ska slå igenom vid värderingar av olika lägenheters bruksvärde. Det individuella bostadsstödet ska ge alla möjlighet att efterfråga en bostad efter behov.

Boinflytande

Hyresgäst­föreningen och Gävle kommuns bostadsföretag Gavlegårdarna, samt privata värdar bör gemensamt eftersträva att avtal om boinflytande upprättas där hyresgästerna i sitt eget bostadsområde har inflytande över både sin bostad och bomiljö i kollektiv och individuell form. Avtal om samråd och information mellan hyresvärdar och Hyresgäst­föreningen, samt beslutsrätt för den lokala Hyresgäst­föreningen i bostadsområdet inom ramen för beslutande avtal.

Stoppa värdeöverföringarna

Gävle kommun tar idag ut en hög ränteavgift för kommunens lån till Gavlegårdarna på omkring 10 miljoner kronor per år. 2012 beslutade Gävle kommun att utöver detta under fem års tid föra över ytterligare 10 miljoner kronor per år från Gavlegårdarna till kommunens kassa.

Hyresgäst­föreningen betraktar detta som en extra skatt för boende i allmännyttan i Gävle. De extra överföringarna på cirka 10 miljoner kronor är resurser som tidigare gick tillbaka till Gavlegårdarnas verksamhet och användes till det kraftigt eftersatta underhållet av lägenheterna.

Hyresgäst­föreningen anser att alla Gävlebor har samma ansvar att bidra till att finansiera den gemensamma välfärden och vill därför avskaffa extrabeskattningen av Gavlegårdarnas hyresgäster.

Hyresgäst­föreningen i Gävle anser

Vi arbetar ständigt för en god bostad för alla hyresgäster till rimlig kostnad. Därför anser vi i Hyresgäst­föreningen Gävle följande:

  • Ta bort extraskatten för Gavlegårdarnas hyresgäster – stoppa värdeöverföringarna av de ca 10 miljonerna till Gävle kommun.
  • Att Gävle kommun och samtliga fastighetsägare skapar nya hyresbostäder med rimliga hyror.
  • Att det skapas trygga boenden och fler studentbostäder.
  • Vi förväntar oss att politiker från Gävle lyfter fram behovet av ROT-avdrag även för hyresätter när de verkar inom rikspolitiken.