Karlshamn

Bostadspolitiskt program

Våra förslag

I Karlshamns kommun råder som på många andra håll bostadsbrist. Det behöver byggas många fler lägenheter och framför allt mindre lägenheter som många har råd att efterfråga. De befintliga lägenheterna behöver i många fall renoveras.

För att Karlshamns kommun ska utvecklas behöver också fler arbetstillfällen skapas. Därför är det viktigt att frigöra mer industrimark för att få hit nya etableringar som skapar fler arbetstillfällen. Detta gör att behovet av bostäder ökar ännu mer.

En attraktiv kommun behöver fungerande trafiklösningar. Kollektivtrafiken inom kommunen behöver byggas ut för att binda samman kommunens tätorter bättre. Det behövs också fler och bättre cykelvägar inom kommunen. För att stärka kommunens konkurrenskraft behövs också satsningar på fjärrtrafiken, som Sydostlänken och trafiken via Karlshamns hamn.

Ett antal byggprojekt är planerade, som till exempel 250 nya lägenheter vid järnvägsstationen och nya bostäder i Sjölyckan vid Vägga. I samband med dessa nybyggnationer är det viktigt att man tillgodoser hyresgästernas önskemål och behov. Som till exempel gemensamhetslokaler för hyresgäster och möjlighet att ha egna odlingslotter.

För att lösa Karlshamns kommuns bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgäst­föreningen att:

Starta fler nya byggprojekt i kommunen. Både seniorboende för 55 plus och bostäder som attraherar studenter, nyinflyttade och andra som söker ett attraktivt boende. Låt både allmännyttan och privata intressenter bygga.
Se till att tillgodose hyresgästernas önskemål och behov, såväl i samband med nybyggnationer som vid renoverings- och ombyggnadsprojekt.
Arbeta för ett fortsatt starkt allmännyttigt bostadsbolag. Behåll lägenheterna i Karlshamnsbostäders bestånd, men se samtidigt till att sköta det kontinuerliga underhållet.

Hur vi tänker

Det som behövs och efterfrågas i Karlshamns kommun är framför allt mindre, billiga bostäder för de som vill flytta till kommunen, flytta till hyreslägenhet inom kommunen, eller som ska flytta till sitt första egna boende. Därför är det viktigt att prioritera dessa lägenhetstyper vid nyproduktion. Det är viktigt att kunna behålla våra ungdomar så att de inte flyttar iväg till storstäderna, då måste det finnas bostäder som de kan efterfråga i kommunen.

Ett bra boende skapas också genom god gemenskap i området. Därför är det viktigt att även satsa på till exempel utemiljön när man bygger nytt, gemensamhetsytor och annat som hyresgästerna kan tänkas efterfråga. Boinflytande utövas bäst genom att engagera hyresgästerna själva.

En viktig fråga är att behålla ett starkt allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Det är kommunens starkaste bostadspolitiska instrument. Det är därför viktigt att bevaka att Karlshamnsbostäder behåller lägenheterna som de har i sitt bestånd.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen i Karlshamn

Ingvar Harrsjö
ingvar.harrsjo38@gmail.com
Telefon: 070 554 94 06

Kenneth Willander
willanderkenneth@gmail.com
Telefon: 070 534 57 99