Bild på en hyreshusfasad
Oscar Nord/Unsplash

Bra eller dålig hyresvärd? - Så tycker hyresgästerna om hyresvärden

Om du har en strulig hyresvärd kan det vara intressant att kolla upp värdens historia. Finns det andra som också har haft problem? Här tipsar vi om hur du kan ta reda på mer.

"Svarta listan"

På Hem&Hyras webbplats finns en aktuell lista kallad "svarta listan" över de värdar som har dömts till åtgärdsföreläggande, förvaltningsåläggande eller särskild förvaltning, så kallad tvångsförvaltning, i någon av landets åtta hyresnämnder. 

Åtgärdsföreläggande innebär att hyresvärden måste åtgärda vissa brister i huset inom en viss tid. Ibland kan det kopplas till böter, vite, om felen inte blir åtgärdade.

Tvångsförvaltning innebär att hyresvärden måste lämna över hela ansvaret för fastigheten till en annan förvaltare, som tar in hyrorna och sköter huset, vanligtvis i tre år.

Din värd

På webbsidan Din värd  kan du hitta information om ditt boende och hur väl din hyresvärd står sig i jämförelse med andra. Här kan du också se hur hyresgäster betygsätter sitt boende i andra områden. Informationen har hämtats från Hyresgäst­föreningens medlemsenkäter som genomförs i delar av Sverige. Underlaget används också i vårt förhandlingsarbete.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.