Fotograf: Erik Yngvesson
Erik Yngvesson
Rapporten visar att var tredje hyresgäst skulle tvingas flytta om hyran höjs med 50 procent efter ombyggnation.

Var tredje hyresgäst kan bli tvungen att flytta

Så många som var tredje hyresgäst kan tvingas flytta från sina hem om hyran höjs med 50 procent efter ombyggnation. Det visar en färsk undersökning som Hyresgäst­föreningen låtit genomföra i Göteborg och som kartlägger effekterna för hyresgästerna av hyreshöjningar på tre olika nivåer.

- Vi har länge vetat att stora hyreshöjningar får dramatiska effekter för många hyresgäster men det är först nu vi kan visa svart på vitt hur hårt det slår mot enskilda hushåll, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgäst­föreningen i västra Sverige.

- Det är naturligtvis helt orimligt att hyresgäster riskerar att tvingas lämna sina hem och sin invanda trygghet eftersom de inte längre har råd att bo kvar.

Undersökningen visar att vid en hyreshöjning på 50 procent riskerar vart tredje hushåll att bli tvungna att flytta eftersom deras inkomster då hamnar under vad Statistiska Centralbyrån (SCB) klassar som skälig levnadsnivå. I vissa stadsdelsnämnder som Angered och Östra Göteborg är andelen ännu högre, runt 40 procent.

Vid en höjning på 25 procent är det fler än var femte hushåll som hamnar i riskzonen och med en höjning på 5 procent är det fler än var tionde hyresgäst som får svårt att klara den nya hyran. Även på dessa nivåer är andelen högre i Angered och Östra Göteborg.

De grupper som drabbas värst är ensamboende över 65 år och då i synnerhet kvinnor, ensamstående med barn och stora barnfamiljer.

Undersökningen visar också att redan i dag har ungefär 15 procent av de undersökta hushållen för hög hyra i relation till sin inkomst och är därmed redan utan hyreshöjningar i riskzonen för att tvingas flytta.

– Det är ett skrämmande resultat som undersökningen kommer fram till och visar tydligt att ombyggnationer som resulterar i att hyresgäster tvingas flytta mot sin vilja har blivit ett stort och allvarligt samhällsproblem, säger Anna Lönn Lundbäck. Det drabbar inte bara enskilda människor utan påverkar hela samhället, inte minst segregationen, negativt.

– Vår grundläggande uppfattning är att alla ska kunna bo kvar efter ombyggnation. Här måste hyresvärdarna ta ett stort socialt ansvar genom att erbjuda ett reellt samråd och olika nivåer av renovering att välja på.

– Men det krävs också en skyddslagstiftning värd namnet där hyresgäster garanteras ett lagstadgat inflytande över vad som ska hända med deras hem. Vi menar också att samhället behöver ta ett större ansvar genom att till exempel införa Rot-avdrag även för hyresrätter och ge möjlighet för hyresvärdarna att inrätta skattefria renoveringsfonder.

Undersökningen omfattar 23 000 hushåll, drygt 51 000 personer, i Göteborg som bor i hyreshus som står inför ombyggnad de närmaste åren.Till grund för undersökningen ligger bland annat SCB:s lägenhetsregister och Hyresgäst­föreningens hyresdatabas.