Fotograf: Eva Dahlin
Eva Dahlin
Var fjärde ung vuxen mellan 20-27 år i Storgöteborg bor kvar hemma hos föräldrar men majoriteten av dem skulle vilja flytta.

Var fjärde ung vuxen i Storgöteborg bor kvar hemma

Var fjärde ung vuxen mellan 20-27 år i Storgöteborg bor kvar hemma hos föräldrarna. Nästan alla av dem skulle egentligen vilja flytta men har inte råd eller möjlighet att skaffa en egen bostad.

Det framgår av Hyresgäst­föreningens senaste kartläggning av Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen.

För 14 år sedan år 2003 när Hyresgäst­föreningen startade mätningar bodde 19 procent kvar hemma hos föräldrarna. Nu är andelen 25 procent, vilket motsvarar cirka 28 900 20-27 åringar. Av dem är så många som drygt 24 000 ofrivilliga mambos. De skulle vilja flytta men bostadsbristen ofta i kombination med osäkra anställningar och inkomster gör att det blir allt svårare att hitta vägen till ett eget hem.

Rapporten visar också att andelen 20–27-åringar som har en egen bostad sjunker, År 2003 hade sex av tio en bostad som de endera ägde eller hade förstahandskontrakt på, Nu är det bara 44 procent som har ett stabilt boende, I stället bor närmare 20 procent i osäkra boendeformer som inneboende eller i andra och tredje hand.

Av rapporten framgår även att många unga vuxna har en svag ekonomi. Av dem som har flyttat hemifrån är det hela 43 procent som har mindre än 6 350 kronor att röra sig med efter att boendet är betalt. 6 350 kronor är Konsumentverkets basnivå, alltså den summa en ensamstående person beräknas behöva för att klara basutgifterna.

Fakta om rapporten:

Undersökningsföretaget Skop har på uppdrag av Hyresgäst­föreningen genomfört en undersökning av unga vuxnas boende vartannat år sedan 1997. Sedan 2003 har materialet särredovisats för Göteborgsregionen.

Den senaste undersökningen genomfördes under mars och april 2017. Den bygger på ett slumpmässigt urval av ungdomar mellan 20 och 27 år.

I Göteborgsregionen svarade 533 personer som bor i Göteborgs stad, och sammanlagt 502 som bor i kranskommunerna Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Alingsås och Lilla Edet.

Totalt bor det 114 300 personer i åldern 20–27 år i de undersökta kommunerna.