Fotograf: Eva Dahlin
Eva Dahlin
Var fjärde ung vuxen mellan 20-27 år i Storgöteborg bor kvar hemma hos föräldrar men majoriteten av dem skulle vilja flytta.

Unga vuxnas boende Storgöteborg

Hyresgästföreningen har genomfört en undersökning av unga vuxnas boende vartannat år sedan 1997.

Om rapporten
Sedan 1997 har Hyresgästföreningen skrivit rapporten ”Unga vuxnas boende”. Rapporten visar hur unga vuxna mellan 20 och 27 år bor och vill bo i Storgöteborg. Hur bostadssituationen för unga vuxna ser ut, och hur utvecklingen av de unga vuxnas bostadssituation ser ut över tid. 

Årets rapport visar att:

21 procent av unga vuxna i Storgöteborg bor hemma hos sina föräldrar.
Hyresgästföreningen ser flera positiva nyheter i årets undersökning. Andelen unga vuxna med eget boende har ökat, ett resultat som främst drivs av att färre unga bor kvar i föräldrahemmet, men också att färre bor inneboende hos andra. Detta skulle kunna återspegla den högre byggtakten de senaste två åren. Dessutom kan en ytterligare bidragande orsak vara att det är färre personer i ungdomskullarna vilka har minskat i storlek sedan 2017.

84 procent av dessa är ofrivilligt hemmaboende: 19 027 personer.
Men andelen ofrivilligt hemmaboende fortfarande är hög. Denna utveckling drivs av ihållande bostadsbrist och ökad ojämlikhet. Resultatet är ett uppskjutet vuxenliv och begränsade möjligheter för unga att forma sina egna liv.

Drygt två av fem, 41 procent, av de unga vuxna i Storgöteborg tvekar inför att bilda familj på grund av bostadsmarknaden
Det är tydligt att även om många unga har en fungerande bostadssituation i nuläget, är framtiden oviss: drygt två av fem unga tvekar inför att bilda familj eller flytta till en annan ort till följd av läget på bostadsmarknaden. Detta får även konsekvenser för samhällsekonomin, när rörligheten på arbetsmarknaden hämmas av att unga människor inte kan flytta till jobb eller studieplatser.