Två tjejer står i en hiss. De bär på flyttkartonger.

Unga vuxnas boende Storgöteborg

Nästan var fjärde ung vuxen i Storgöteborg bor kvar hemma. Trots att de allra flesta av dem skulle vilja flytta hemifrån.

Om rapporten

Sedan 1997 har Hyresgäst­föreningen skrivit rapporten ”Unga vuxnas boende”. Rapporten visar hur unga vuxna mellan 20 och 27 år bor och vill bo i Storgöteborg. Hur bostadssituationen för unga vuxna ser ut, och hur utvecklingen av de unga vuxnas bostadssituation ser ut över tid. 

2023 års rapport visar att:

  • 24 procent av unga vuxna bor hemma hos föräldrar, cirka 25 500 personer
  • 76 procent är ofrivilligt hemmaboende och vill bo på annat sätt, cirka 19 000
  • 34 procent oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden.
  • 38 procent tvekar inför att bilda familj på grund av läget på bostadsmarknaden.
  • Fler vill bo i hyresrätt, andelen som vill bo i första hand hyresrätt har ökat från 17 till 23 procent på två år

Hyresgäst­föreningen anser att politikerna måsta agera och kräver tre åtgärder:

  1. Bostadsförmedling efter behov, inte bara kötid. Kommunala bostadsförmedlingar förmedlar merparten av de lediga lägenheterna efter antal år i kön, vilket missgynnar unga. Hyresgäst­föreningen anser därför att lagen måste ändras och tillåta att en större del fördelas efter behov, där exempelvis de utan bostad prioriteras.
  2. Stärk bostadsbidraget. Nu krävs en rejäl förstärkning av bostadsbidraget, som halkat efter i trettio år, för att på riktigt stödja landets unga vuxna.
  3. Förmånliga bygglån. Medan förändringar i bostadskön och stärkt bostadsbidrag skulle ge effekt för landets unga nu direkt så är det inte lösningen på landets problem med bostadsbrist. Fler bostäder måste byggas till rimliga priser. Regeringen kan inte längre vänta och se, nu krävs kraftfulla satsningar. Byggandet måste stöttas genom förmånliga bygglån och ett tillfälligt investerings­stöd, annars kommer bostadsbristen att förvärras.

Storgöteborg består av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Öckerö, Partille, Stenungsund och Tjörn.