Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Fotograf: Eva Dahlin
Eva Dahlin
Var fjärde ung vuxen mellan 20-27 år i Storgöteborg bor kvar hemma hos föräldrar men majoriteten av dem skulle vilja flytta.

Rapport: Unga vuxnas boende

Hyresgästföreningen har genomfört en undersökning av unga vuxnas boende vartannat år sedan 1997. Sedan 2003 har materialet särredovisats för Göteborgsregionen.

Här kan du läsa tidigare års rapporter:

Unga vuxnas boende 2019

Unga vuxnas boende 2017