Bild på hus i bakgrunden och en pojke som springer på en gräsmatta i förgrunden.
Hyresgäst­föreningen

Göteborg har inte råd att sälja allmännyttan

Hyresgäst­föreningen har tagit fram en rapport som visar på konsekvenserna av ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.

Hyresrätter är viktiga för att alla nuvarande och kommande göteborgare ska ha möjlighet att ha en trygg och bra bostad. Därför tycker vi att det är viktigt att se till att alla befintliga hyresrätter behålls.

De styrande politikerna har lagt ett förslag till kommunfullmäktige i Göteborg som innebär att de vill öka takten på ombildningar av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter.

Att sälja ut allmännyttiga lägenheter genom ombildning riskerar att leda till stora konsekvenser för dagens och morgondagens göteborgare. Därför har vi på Hyresgäst­föreningen tagit fram fakta som visar på problematiken med ombildningar.

I korta drag ser vi att:

  • Allmännyttan spelar stor roll för kommunens möjlighet att klara av sitt bostadsförsörjningsansvar att se till att alla människor har tillgång till en bostad.
  • Att förvalta lägenheter är en god affär som ger kommunen en långsiktig ekonomisk avkastning
  • Forskning visar att ombildningar inte bidrar till att minska segregationen. Tvärtom visar Stockholm att ombildningar tenderar att öka segregationen där färre har råd att efterfråga bostäder i centrala delar av staden. Samtidigt är det i områden med mycket hyresrätter som mångfalden är som störst i staden.
  • Nybyggnation kan inte ersätta det befintliga beståndet eftersom hyresskillnader mellan befintligt bestånd och nyproduktion är stor

I bostadsbristens Göteborg ser vi att vi behöver fler hyresrätter som många har råd att bo i. Därför är det viktigt att vi värnar om varje allmännyttig lägenhet som finns.

Här hittar du hela rapporten om ombildningar i Göteborg.