Bostadsområde
Emelie Asplund
Nöjdheten bland hyresgästerna mäts genom ett Nöjd Hyresgäst Index (NHI).

Rapport: Medlemmarna sätter betyg på sina hyresvärdar

Hyresgäst­föreningen i region Västra Sverige genomför vartannat år en stor medlemsundersökning för att ta reda hur nöjda hyresgästerna hos de största allmännyttiga och privata hyresvärdarna är med sitt boende. Enkäten genomförs av företaget Enkätfabriken och brukar besvaras av cirka 10 000 hyresgäster i 13 västsvenska kommuner. Undersökningarna har genomförts 2016, 2019 och 2021.

Undersökningen syftar till att skapa goda förutsättningar för att bedöma förvaltningskvalitet. Hyresgäst­föreningen använder medlemsenkäter om förvaltningskvalitet bland annat som underlag i hyres­förhandlingar och hyressättning. Materialet används även för att kunna påverka stadsutvecklingen i samverkan med kommunerna och öka hyresgästernas möjlighet till inflytande över sitt boende och sin närmiljö.

– Vi är mycket nöjda med gensvaret från våra medlemmar. Enkäterna ger oss ett gediget material att arbeta utifrån när vi ska bedöma kvaliteten på förvaltningen, hyran satt i relation till boendet och hur nöjda hyresgästerna är med boendet i sin helhet i olika områden och för olika hyresvärdar i hela regionen, säger Nils Thylén, analytiker på Hyresgäst­föreningen region Västra Sverige.

Fakta om NHI
Nöjdheten bland hyresgästerna mäts genom ett Nöjd Hyresgäst Index (NHI) på en index-skala från 0–100, som grundar sig i hur man upplever boendet i sin helhet i förhållande till hyresnivån, samt fastighetens och lägenhetens skick och vardagliga förvaltningen.

www.dinvard.se kan du hitta mer detaljerad information om enskilda områden, hyresvärdar och fastigheter


Vill du veta mer om rapporterna är du välkommen att kontakta:
Hyresgäst­föreningen region Västra Sveriges pressnummer: 010–459 24 00
Mejl: kommunikation.vast@hyresgastforeningen.se