Bilden visar omslaget till rapporten med texten "Scenarioanalys marknadshyror Göteborg". Texten ligger på ett foto av Södra Hamngatan, men spårvagnspår i förgrunden.
Hyresgäst­föreningen

Marknadshyror i Göteborg

51 procent hyresökning i genomsnitt i Göteborg. Om marknadshyror skulle införas hade det inneburit både rejält höjda hyror och sämre privatekonomi för hyresgästerna. Det visar en rapport som konsultbolaget Ramboll år 2021 utförde på uppdrag av Hyresgäst­föreningen.

Vad skulle det innebära om marknadshyror infördes i Göteborg?

Just nu pågår en utredning om att införa så kallad fri hyressättning i nyproduktion. Ett betänkande är beräknat till den 31 maj 2021. Om ett nytt system med marknadshyror genomförs på bostadsmarknaden, vilket fri hyressättning innebär, kommer det att innebära konsekvenser både för samhällsutvecklingen i allmänhet och för landets hyresgäster i synnerhet. Det visar marknadshyresrapporter som konsultföretaget Ramboll tagit fram på uppdrag av Hyresgäst­föreningen.

Marknadshyror innebär omfattande hyreshöjningar

Resultaten visar att marknadshyror skulle leda till kraftiga hyreshöjningar i Göteborg. Hyrorna skulle höjas med i genomsnitt 51 procent. Ökningen beräknas innebära att de befintliga hushållen i genomsnitt förlorar 12 procent av de pengar de har att röra sig med varje månad.

För en genomsnittslägenhet på två rum och 57 kvadratmeter i Göteborg är hyran idag 5 700 kronor i månaden – i ett scenario med marknadsmässiga hyror skulle denna lägenhet få en hyra på 8 700 kronor i månaden.

Här kan du läsa hela rapporten

Hyresgäst­föreningen är en intresseorganisation för landets hyresgäster. Vi vill slå vakt om hyresgästers rättigheter och värna rätten till en trygg bostad. Marknadshyresrapporterna är en viktig del i att med fakta kunna tydliggöra hur ett system med marknadshyra kan komma att påverka hyresgästers boendekostnader och samhällsutvecklingen i stort. Till höger hittar du mer material som handlar om marknadshyror. 

Bor du i Göteborg? Använd marknadshyreskollen!

Marknadshyreskollen är ett verktyg för den hyresgäst som vill få reda på hur marknadshyror kan komma att påverka boendekostnaderna, både för hyran och privatekonomin. Du kan söka via en karta eller genom att skriva in valfri adress. Beroende på stadsdel och stad får du information om nuvarande genomsnittliga hyra, förändrad hyra med ett system med marknadshyror och vilka konsekvenserna blir för din privatekonomi i form av minskat konsumtionsutrymme.