kontrakt
okänd
kontrakt

Vad kan man göra för att undvika att hamna i en situation där man riskerar förlora sitt hyreskontrakt?

Hyresgäst­föreningen får allt fler indikationer på hur coronakrisen drabbar hyresgästerna hårt. Många har förlorat sina jobb eller får inte ihop tillräckligt med timmar till sin timanställning. Allt fler får därför svårt att betala hyran.

Hyreslagen, är dock tydlig och har inte ändrats under rådande situation. Det innebär att en hyresgästs främsta skyldighet fortfarande är att betala hyran och gör man inte det riskerar man att hyreskontraktet förloras.

Vad kan man göra för att undvika att hamna i en situation där man riskerar förlora sitt hyreskontrakt?

- Det är egentligen ingen skillnad mot vad man kan göra i vanliga fall. Däremot är det många i det här läget som kanske inte är så vana vid att vara i en ekonomiskt stressad situation, vars buffert redan tagit slut eller som för första gången får krav från inkasso, säger Suzan Wallengren, juridisk chef på Hyresgäst­föreningen region Västra Sverige.

Hyresgäst­föreningen har av regeringen efterfrågat ett stödpaket för att stödja bostadshyresgäster under denna kristid. Men vi vill också påminna den enskilda hyresgästen om några enkla åtgärder som man själv kan vidta.

  • Har din ekonomi blivit påverkad av coronakrisen, ska du se över din situation och vidta åtgärder. Det viktigaste du kan göra nu är att prioritera dina utgifter. Hyran kommer alltid först, vilket innebär att du kanske måste dra ner på vissa andra utgifter. Du kan ta hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare och få kostnadsfri rådgivning om din privatekonomi.

  • Prata med din hyresvärd tidigt. Många hyresvärdar och andra fordringsägare är generösa med anstånd och avbetalningsplaner just nu. En avbetalningsplan kan vara en bra lösning men också bli ekonomiskt svår på sikt eftersom ingen vet hur länge den här krisen kommer att pågå. Om du pratar med din hyresvärd kanske ni ser helt andra möjligheter till att minska din boendekostnad. Eftersom det är en väldigt speciell situation som ingen av oss har befunnit sig i tidigare, är det viktigt att tillsammans fundera över lösningar som är hållbara för både din hyresvärd och dig som hyresgäst.

Politikerna i Göteborg har beslutat att ingen som bor hos de kommunala bostadsbolagen ska kunna vräkas. Hur ser Hyresgäst­föreningen på det?

- Det är väldigt positivt att AB Framtiden har gått ut med information om att ingen som bor i allmännyttans 72 000 lägenheter i Göteborgs kommun ska kunna vräkas för att de inte klarar hyran under coronakrisen. Men vi vill ändå poängtera att hyreslagen är oförändrad och därför är det fortfarande jätteviktigt att betala hyran. Se över din ekonomi i tid, prioritera hyran, prata med din hyresvärd om alternativ som kan sänka dina kostnader, ta hjälp av kommunens skuldrådgivare, säger Suzan Wallengren.

Om en hyresgäst ändå hamnar i en uppsägningssituation. Hur kan Hyresgäst­föreningen då bistå hyresgästen?

- Om hyresgästen är medlem så har man rätt till juridiskt stöd om det uppstår en tvist med hyresvärden. Det gäller uppsägningar men även andra hyresrättsliga frågor som rör boendet. Det bästa är att kontakta vår juridiska rådgivning på telefon 0771-443 443.