Pontus Blad, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.
Pontus Blad, förhandlingsledare på Hyresgäst­föreningen.

SGS strandar hyres­förhandlingarna för fjärde året i rad

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) har avbrutit förhandlingarna om nya hyror för 2023. Det är nu fjärde året i rad som stiftelsen går till Hyresmarknadskommittén för att få igenom sina hyreskrav.

När förhandlingarna inleddes under hösten 2022 meddelade stiftelsen att den vill höja hyran med 8,70 procent från den 1 januari 2023 för cirka 7 400 lägenheter.

- Det är ett orimligt högt krav som vi inte kan acceptera. Studenterna är en ekonomiskt utsatt grupp som redan idag har svårt att få sin budget att gå ihop. De har inte råd med stora hyresökningar, säger Pontus Blad, förhandlingsledare på Hyresgäst­föreningen.

SGS, som styrs av kommunpolitiker, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet, har nu avbrutit hyres­förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen och väljer att låta Hyresmarknadskommittén (HMK) att besluta om 2023 års hyror.

- Det är nu fjärde året i rad som SGS strandar hyres­förhandlingarna. Det här visar tydligt att stiftelsen inte vill ta sitt ansvar som förhandlingspart utan systematiskt vänder sig till Hyresmarknadskommittén för att få igenom sina höga hyreskrav. Det är väldigt olyckligt, säger Pontus Blad. 

Hyresmarknadskommittén (HMK) är ett partssammansatt organ bestående av representanter för de allmännyttiga bolagen, genom sin organisation Sveriges Allmännytta (SA), och representanter från Hyresgäst­föreningens Riksförbund. Hit kommer ärenden då allmännyttiga bolag och Hyresgäst­föreningen inte kommer överens i lokala hyres­förhandlingar. HMK kommer först med ett medlingsförslag. Om parterna inte accepterar förslaget prövas ärendet av HMK och det beslut som kommittén kommer fram till gäller.