Hyresgästföreningen
Hyresgäst­föreningen
Hyresgäst­föreningen Region västra Sverige

Regionordförande för region Västra Sverige utesluts

En enig förbundsstyrelse har beslutat att tillsvidare utesluta regionordförande och tillika ordförande för Hyresgäst­föreningen Angered. Anledningen är de allvarliga ekonomiska oegentligheterna som har skadat både Angeredsföreningen men också regionen Västra Sverige. Detta visar de externa utredningar som har bedrivits sedan början av året.

– Det har varit en jobbig process att ta sig igenom men vi har varit tvungna att ta dessa beslut, både vad gäller att utöva tillsynsansvaret och att tillsätta en extern utredning. Det hela har gett oss uppgifter och fakta som har gjort att vi nu har en klar bild över vad som har hänt och vilka som har varit inblandade, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgäst­föreningen.

Den externa utredningen av jurister, en utredning av yrkesrevisorer och en rad mail och fakturor visar att regionordförande och ordförande för Hyresgäst­föreningen Angered har gjort sig skyldig till synnerligen allvarliga överträdelser av stadgar och andra styrdokument, inklusive de etiska reglerna.

Genom att ha: 
- bevisligen attesterat och/eller beställt en betydande del av annonserna
- beställt ett stort antal annonser utan giltiga styrelsebeslut, dvs. utan att ha befogenhet till detta
- attesterat fakturor som inte borde ha attesterats
- tillsammans med styrelsen medverkat till ett kraftigt överskridande av Angereds budget på 761 329 sek, där överskottet beror på inköp av annonser och dylikt
- i sin roll som regionordförande underlåtit att göra regionstyrelsen uppmärksam på den ekonomiska situationen i Hyresgäst­föreningen Angered över vilken regionstyrelsen hade tillsynsansvar
- varit pådrivande i utformningen av annonser som förefaller haft som ett väsentligt syfte att göra reklam för regionordförande/ordförandes egen person
- lämnat vilseledande uppgifter under utredningarna om vad som har skett och i efterhand rekonstruerat en berättelse om fattade beslut och beställningar som inte stämt med verkligheten

Det är vice ordförande Ronny Bengtsson som agerar som tillförordnad regionordförande för Västra Sverige i väntan på att regionens årsmöte kan äga rum. Regionstyrelsen får förstärkning av ledamöter ur förbundsstyrelsens arbetsutskott i detta arbete.

– Vi agerar för att säkerställa en säker hantering av regionens resurser. De ska vara till medlemmarna i hela regionen och inga andra.  Vi hoppas att regionen kan få jobba vidare nu. Vi befinner oss i en tid där vi behövs mer än någonsin och kommer att göra vårt yttersta för att vårt viktiga arbete för Västra Sveriges hyresgäster kan sätta fart, säger Marie Linder.