förhandlare
Madeleine Wiik, hyresförhandlare på Hyresgäst­föreningen.

Kungälvsbostäder strandar förhandlingarna om 2023 års hyror

Kungälvsbostäder har avbrutit förhandlingarna om nya hyror för 2023. Det är nu tredje året i rad som den kommunala stiftelsen går till Hyresmarknadskommittén för att få igenom sina hyreskrav.

När förhandlingarna inleddes i höstas meddelade Stiftelsen Kungälvsbostäder att de ville höja hyran med 6,8 procent från den 1 januari 2023 för drygt 2 800 lägenheter. 

- Vi är besvikna på att hyresgästerna får agera krockkudde och ta hela smällen i det tuffa ekonomiska läge som är just nu. Det kan vi inte acceptera. Stiftelsen har en mycket god ekonomi samtidigt som vi vet att många hushåll redan idag har svårt att få sin budget att gå ihop. De har inte råd med stora hyresökningar, säger Madeleine Wiik, hyresförhandlare på Hyresgäst­föreningen.

Stiftelsen Kungälvsbostäder har nu avbrutit hyres­förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen och väljer istället att låta Hyresmarknadskommittén (HMK) att besluta om 2023 års hyror.

- Vi har varit beredda och ta vårt ansvar som part och förhandla och Hyresgäst­föreningen i Västra Sverige har lyckats komma överens med andra hyresvärdar som har haft mer rimliga krav i förhandlingarna, säger Madeleine Wiik.

- Därför är det djupt olyckligt att Kungälvsbostäder väljer att blunda för sitt särskilda ansvar som allmännytta. Det är nu tredje året i rad som stiftelsen går till Hyresmarknadskommittén för att få igenom sina hyreskrav.

Hyresmarknadskommittén (HMK) är ett partssammansatt organ bestående av representanter för de allmännyttiga bolagen, genom sin organisation Sveriges Allmännytta (SA) och representanter från Hyresgäst­föreningens Riksförbund. Hit kommer ärenden då allmännyttiga bolag och Hyresgäst­föreningen inte kommer överens i lokala hyres­förhandlingar. HMK kommer först med ett medlingsförslag. Om parterna inte accepterar förslaget prövas ärendet av HMK och det beslut som kommittén kommer fram till gäller.