Bild på Linda Zackariasson, förhandlare på region Västra Sverige, som står framför en ingång till hyreshus.
Emelie Asplund

Hyror för Tjörns Bostads AB är klara

Hyresgäst­föreningen och Tjörns Bostads AB har kommit överens hyrorna för 2023. Drygt 600 hushåll får en höjning från 1 januari 2023 på i genomsnitt 3,4 procent.

Årets hyres­förhandlingar har präglats av ett svårt ekonomiskt läge med hög inflation och en drastisk kostnadsutveckling. Många fastighetsvärdar har ställt krav på historiskt höga hyreshöjningar. Tjörns Bostads har visat att det går att välja en annan väg.

– Tjörns Bostads AB gick in i förhandlingarna med en realistisk syn på läget och har visat på förståelse för hyresgästernas situation. Bostadsbolagen har under året också valt att inte ta ut hyreshöjningar när de gjort standardhöjande åtgärder så som många andra fastighetsägare gör, säger Linda Zackariasson.

Något som också påverkat hyresnivån är kommunala avgifter och taxor. Tjörn har i år landets högsta kostnader för vatten och avlopp.

– Vi har i förhandlingarna tagit hänsyn till att bolaget har fått kraftigt ökade kostnader. Det innebär att det blir en högre hyreshöjning än vanligt för hyresgästerna, men samtidigt har också bolaget visat att de tagit ansvar genom att inte lasta över hela den kostnadsökningen på hyresgästerna, säger Linda Zackariasson.

I överenskommelsen på i snitt 3,4 procent ingår inte två nyproducerade fastigheter med presumtionshyra, där blir hyreshöjningen i stället 1,5 procent.