klubba
okänd
Regionstyrelsen.

Regionstyrelsen i Region västra Sverige

Regionstyrelsen i västra Sverige år 2020-2021 består av tf ordförande Ronny Bengtsson (Västra Göteborg) och fem ledamöter.

Tf ordförande:

  • Ronny Bengtsson (Västra Göteborg)

Ledamöter:

  • Janna Yassin Atta (Hisingen)
  • Joakim Hagberg (Angered)
  • Lisbeth Norberg (Östra Göteborg)
  • Per Olsson (Hisingen)
  • Pia Fridström (Centrum Göteborg)