Regionstyrelsen
Johan Öhman
Regionstyrelsen 2022-23

Regionstyrelsen i Västra Sverige

Regionstyrelsen i Västra Sverige år 2022-2023 består av ordförande Ronny Bengtsson (Västra Göteborg) och sju ledamöter.

Ordförande:

  • Ronny Bengtsson (Västra Göteborg)

Ledamöter:

  • Annelie Bertilsson (Varberg)
  • Helene Calner (Frölunda)
  • Stefan Lagholm (Frölunda)
  • Marie Nordin (Mölndal)
  • Lisbeth Norberg (Östra Göteborg)
  • Lisbeth Pipping (Norra Göteborg)
  • Maria Sjöholm (Östra Göteborg)