Miljöambassadörerna är en del av Hyresgästföreningens arbete med boinflytande
Hyresgäst­föreningen
Miljöambassadörerna är en del av Hyresgäst­föreningens arbete med boinflytande

Elevers miljöarbete visas upp i fönsterutställning

Nytorpsskolans sjätteklassare jobbade under förra året med att undersöka sin närmiljö ur ett miljöperspektiv. Projektet är ett samarbete mellan skolan, Hyresgäst­föreningen, Bostadsbolaget och Fixoteket.

Det var den lokala hyresgäst­föreningen Bredfjällsgatan/Gropens gård i Hammarkullen som tog initiativet till att starta projektet Miljöambassadörerna där elever från Nytorpsskolans årskurs 6 har studerat närmiljön ur ett miljöperspektiv. Elevernas uppdrag har handlat om att undersöka miljön och föreslå lösningar på de problem de hittade. Planeringen har skett i samarbete med lärarna på Nytorpsskolan och eleverna har också bland annat träffat Bostadsbolagets miljövärdar för att lära sig mer om arbetet med avfallshantering och renhållning i området. Efter att ha fått en bild av vad som var positivt och negativt i miljön i området, har eleverna tagit fram förslag på åtgärder.

– Det viktigast för mig var att utforska former för hur lokala aktörer kan samverka med skolan i viktiga frågor för lokalsamhället. För att detta ska vara möjligt i en skala som gör någon skillnad måste man integrera projektet i ämnesundervisningen. Det gjorde vi så att när eleverna gjorde ett moment i projektet så examinerades de samtidigt i sin geografikurs, säger Ola Terlegård som när projektet startade jobbade som kurator på Nytorpsskolan och som också är ordförande i den lokala hyresgäst­föreningen Bredfjällsgatan/Gropens gård.

Under vecka 34 visas delar av elevernas arbete upp i en liten utställning i form av affischer som finns i fönstret på Arabiska Bokstavscentrets café på Hammarkulletorget. Förhoppningen är att elevernas tankar ska tas tillvaro på av aktörerna i projektet så att en del av åtgärderna som eleverna föreslagit genomförs framöver.

– Vi tycker att det är viktigt att arbeta lokalt med omställning till en mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. För att lyckas med det är det viktigt att engagera unga som är framtidens vuxna och blivande beslutsfattare. Vi hoppas också att kunna fortsätta projektet med nya elever till hösten, säger Gunvor Bergquist, projektledare på Hyresgäst­föreningen.

Miljöambassadörerna är en del av projektet Hållbara Hammarkullen som är ett samarbete mellan Hyresgäst­föreningen och Bostadsbolaget för att öka boinflytandet för hyresgäster.

Alla är välkomna att ta del av utställningen - men vi ber er tänka på att ni håller distans och följer de riktlinjer som finns för att undvika sprida Covid-19.