Foto från ett evenemang i vår Arena: Första Lång. Bilden är tagen från en läktare, i förgrunden ser man publik och som sitter vänd mot en föreläsare som står på scenen och pratar.
Erik Yngvesson

Varmt välkommen till Arena: Första Lång

Arena: Första Lång är Hyresgästföreningen Västra Sveriges mötesplats för samtal kring bostadsfrågor, trygghet och samhällsutveckling. Här hittar du vårt program för kommande evenemang.

Hyresgästföreningens arrangemang på Arena: Första Lång är öppna för alla att delta i. Vi finns på Hyresgästförenings regionkontor på Första Långgatan 17 B i Göteborg. Du behöver inte anmäla din medverkan i förhand om inte det anges specifikt nedan. 

Programmet uppdateras löpande så titta gärna in här regelbundet för att ta del av alla spännande samtal som är på gång.

Flera av våra samtal sänds också digitalt på vår Youtube-kanal, du hittar då mer information om det vid den enskilda programpunkten nedan. På vår Youtube-kanal kan du också se tidigare samtal som vi sänt digitalt. 

Varmt välkommen!

Här är våra kommande samtal:

Foton på de tre föreläsarna.

April

Skogen del 2 - hur ska vi göra med skogen?

Ingenjörer för Miljön Väst bjuder in till caféafton med Achim Grelle, Tomas Lundmark och Xavier de Maupeou som kommer att prata om skogsskötsel. Samtalet är en uppföljning efter Mikael Karlssons föreläsning den 27 mars på temat "Hugga hållbart".

Achim Grelle är professor på institutionen för Skog och Träteknik på Linnéuniversitetet och kommer att prata om skogens kolbalans, hur vi mäter den, och hur vi kan påverka den genom skogsbruk. Achim Grelle deltar via Zoom. 

Tomas Lundmark är professor emeritus i skogsskötsel på SLU och har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv till att utveckla kunskap om hur man kan sköta skog för olika mål. Som nybliven pensionär ägnar han mycket tid till att sköta sin egen skog och kommer att prata om sitt liv med skogen. Thomas Lundmark deltar via Zoom. 

Xavier de Maupeou är planeringsledare för skogsförvaltningen på stadsmiljöförvaltningen och brinner för frågor rörande alla former av kontinuitets- och naturnära skogsbruk. Xavier de Maupeou kommer att vara på plats på Arena:Första Lång under kvällen.

Tid: onsdag 5 april 2023, kl. 18.00-19.30
Plats: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg eller via Zoom
Anmälan: Senast onsdag 5 april kl. 09.00 på Google Formulär  eller direkt till mejl.

Länk till zoom skickas ut till de som anmält deltagande. 

Caféaftnar och MILJÖL spelas in och kan ses i efterhand på IfM:s medlemssida.

Kontakta oss:

Du når oss på mejladressen: arenaforstalang@hyresgastforeningen.se