Hyresgästföreningen och Hans kamp lyckades
Alexandra de León

Hyrorna klara för Mönsterås Bostäder

Hyres­förhandlingarna mellan Hyresgäst­föreningen och Mönsterås Bostäder är klara. Parterna kunde inte komma överens och nivån på höjningen för 2024, som nu har avgjorts av Hyresmarknadskommittén (HMK) i stället. Från den första mars 2024 höjs hyrorna med 5,8 procent. Mönsterås Bostäder ville från början höja hyrorna med 9,9 procent. Utöver det har parterna själva kommit överens om 2025 års hyreshöjning.

- Jag hade så klart gärna sett en lägre hyreshöjning, 5,8 procent i hyreshöjning kan bli tufft för många hyresgäster. Många hyresgäster har redan drabbats hårt av alla kostnadsökningar de senaste två åren, säger Mariana af Klinteberg, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Hyresgäst­föreningen och Mönsterås Bostäder kunde inte komma överens i årets hyres­förhandlingar. Ärendet gick därför vidare till HMK, som kan avgöra tvister om hyror mellan Hyresgäst­föreningen och kommunalt ägda bostadsbolag som Mönsterås Bostäder. HMK har nu fattat ett beslut och hyrorna för Mönsterås Bostäders 1 395 lägenheter höjs med 5,8 procent. De nya hyrorna börjar gälla från den första mars 2024. Utöver HMK:s beslut kom Hyresgäst­föreningen och Mönsterås Bostäder även överens om nästa års hyreshöjning. Från den 1 januari 2025 kommer hyrorna att höjas med 4,4 procent.

- När jag lämnade in våra argument till HMK var jag tydlig med att vi ville att de nya hyrorna skulle börja gälla från den första mars i stället för från den första januari, för att undvika en retroaktiv höjning. HMK gick på vår linje och beslutade att höjningen skulle gälla från den första mars vilket gläder mig, för många blir en retroaktiv höjning svår. Fördelen med en tvåårig överenskommelse är att det blir förutsägbart för alla, man vet i förväg hur stor höjningen blir. Vi slipper dessutom några extrema yrkanden på nära tio procent, som skapar oro hos hyresgäster, säger Mariana af Klinteberg.